Service menu right

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) Tender

Tijdelijk gesloten

Werkt u aan (innovatieve) oplossingen voor problemen bij afvang, gebruik, vervoer en opslag van CO₂? U kunt in aanmerking komen voor de subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS Tender 2018). Het doel van de subsidie is het stimuleren van innovaties, verlagen van de kosten en het bevorderen van nuttig gebruik van CO₂. Gecombineerd met hergebruik van CO2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie behalen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De subsidie is er voor onderzoek, ontwikkeling en voorbereiding van pilots, met de volgende doelen:

  • het stimuleren van innovaties die technische, economische, en maatschappelijke barrières bij de uitvoering van CCUS-projecten kunnen wegnemen
  • het verlagen van de kosten, verhogen van de energetische efficiency en vergroten van de veiligheid van afvang, transport en opslag
  • het bevorderen van de nuttige toepassing (hergebruik) van CO2.

Projecten kunnen gaan over de hele keten van afvang, transport en hergebruik of opslag. Of over delen van de keten, inclusief transport van CO2 naar de glastuinbouw. Verder moet de CO2 afkomstig zijn uit energie-intensieve industrie, afvalverbranding, H2-productie, of biogene CO2 uit andere bronnen.

De subsidieregeling Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks als € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie-innovatie.

Budget

Tender
Subsidieplafond

2018

CCUS Tender 2018: open 1  oktober t/m 30 oktober 2018€ 1 miljoen


Het subsidiebedrag is maximaal € 250.000,-, met een maximale looptijd van 4 jaar. Het subsidiepercentage voor bedrijven is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Onderzoeksorganisaties maken aanspraak op 80% subsidie.

Voor kleine ondernemers is er een opslag op alle subsidiabele activiteiten met 20%, voor middelgrote ondernemingen is er een opslag met 10%. Download de regeling om inzicht te krijgen in alle voorwaarden.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

CCUS Tender 2018 is gesloten. U kon de subsidie van 1 oktober t/m 30 oktober 2018, 17.00 uur aanvragen via mijn.rvo.nl.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u een project uit onder CCUS? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor de indiening van een voortgangsrapportage, projectwijziging of aanvragen van de vaststelling.