Service menu right

TSE: Geo-energie

Gesloten

Bent u bezig met innovatieve ontwikkelingen voor duurzame energie zoals geothermie of niet-fossiele energieopslag? Houdt u daarbij rekening met risico's, veiligheid, integriteit en het maatschappelijk draagvlak? Kijk dan of u in aanmerking komt voor subsidie.

De regeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Doel van de regeling is nieuwe ontwikkelingen voor het kostenefficiënt, veilig en robuust realiseren van geothermie. Net als het ontwikkelen van de mogelijkheden voor niet-fossiele energieopslag. Denk aan nieuwe betaalbare concepten, componenten en producten voor winning van duurzame energie uit de diepe ondergrond of opslag van duurzame energie in de diepe ondergrond.

Belangrijke aspecten zijn: risico’s verminderen, de integriteit van de installaties voor het gebruik van de diepe ondergrond en het vergroten van maatschappelijk draagvlak.

Budget

Subsidiebudget Geo-energie

TenderSubsidieplafond
Geo-energie-projecten

€ 1 miljoen

Aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 1 juli 9:00 uur tot 8 oktober 2019, 17:00 uur via mijn.rvo.nl.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Geo-energie? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of om vaststelling aan te vragen.