Service menu right

TSE: Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI-Energie)

Tijdelijk gesloten

Bent u bezig met technische energie-innovaties die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Werkt u aan ingewikkelde vraagstukken binnen de energietransitie, vanuit meerdere invalshoeken? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI-Energie) aanvragen. Zo wordt de kans op slagen van energie-innovaties vergroot.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De subsidie MVI-Energie maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 100 miljoen subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

 

Budget

Subsidiebudget Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie

ProjectSubsidieplafond 2018
MVI-Energie project€ 1 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten kwamen in aanmerking voor subsidie en wat waren de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder MVI-Energie? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen of een vaststelling aanvragen.