Service menu right

TSE: Systeemintegratie op de Noordzee

Tijdelijk gesloten

Meer synergie in de activiteiten voor windenergie en de bestaande gas (en olie) faciliteiten op de Noordzee versnelt de energietransitie. Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied? De tender Systeemintegratie op de Noordzee ondersteunt u daarbij.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen subsidie aanvragen.

Onderzoekt of ontwikkelt u nieuwe componenten, producten, tools en diensten die integratie van zeer grote hoeveelheden offshore windstroom in het energiesysteem mogelijk maken tegen lage maatschappelijke kosten? Spelen daarbij zowel transport van energie, opslag als het afstemmen van vraag en aanbod een rol en ligt de horizon voor implementatie tussen 2020 en 2040? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie Systeemintegratie op de Noordzee.

De projecten moeten meerwaarde creëren, doordat offshore windparken samenwerken met gas- (en olie-) activiteiten op de Noordzee. Die meerwaarde kan bestaan uit:

  • lagere kosten van windenergie op zee én integratie in het energiesysteem,
  • een snellere energietransitie zodat CO2-emissiereductiedoelen eerder worden gehaald, of,
  • een groter potentieel voor offshore wind door nieuwe innovatieve oplossingen.

Budget

Subsidiebudget Systeemintegratie op de Noordzee

TenderSubsidieplafond 2018
Systeemintegratie op de Noordzee€ 1 miljoen

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Aanvragen

De subsidieregeling Systeemintegratie op de Noordzee is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van de vaststelling.
 

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.