Systeemintegratie op de Noordzee | Topsector Energie

Service menu right

Beoordelingscriteria Systeemintegratie op de Noordzee

Gesloten
03-09-2020

De regeling Systeemintegratie op de Noordzee is een tender.

Op deze pagina leest u hoe we uw aanvraag beoordelen en wat de rangschikkingscriteria zijn.

Specifieke voorwaarden Systeemintegratie op de Noordzee

Onderzoeksonderwerpen

Binnen de regeling Systeemintegratie op de Noordzee past:

  • Onderzoek naar het delen van ruimte, infrastructuur, energieopslag en conversie.
  • In aanvulling op het bovenstaande: ofwel binnen datzelfde project kan ook de meerwaarde in ruimtelijke planning worden onderzocht. Dit kan door samenwerking met andere partijen. Denk aan de scheepvaart, natuurbehoud, visserij en recreatie.

Voorbeelden

In aanmerking voor subsidie Systeemintegratie op de Noordzee komen onder meer:

  • Fysieke netwerken zoals energie-hubs en verbindingen
  • Mede- en hergebruik van zowel bestaande als nieuw aan te leggen offshore-infrastructuur voor olie, gas en windenergie. Onder meer gericht op optimalisatie van de levensduurkosten van de offshore infrastructuur.
  • Service en onderhoud
  • Betere en/of snellere integratie van offshore windenergie in het in het energiesysteem. Daarvan kunnen offshore energieopslag, vraagsturing en conversie onderdelen vormen.
  • Gezondheid en veiligheid, uitstoot en milieu (in het bijzonder uitstoot naar lucht en in zee) zijn onderdeel van deze onderwerpen.

Resultaten

Projecten leveren bij voorkeur zo snel mogelijk resultaat en mogelijke uitvoering. De onderzoeksresultaten moeten uiterlijk binnen 4 jaar bekend zijn. Uitvoering van deze resultaten in de praktijk moet binnen 10 jaar mogelijk zijn.

Algemene rangschikkingscriteria TSE tenders

Als RVO.nl uw subsidieaanvraag binnen is, beoordelen we uw aanvraag als volgt: op volgorde van binnenkomst of we beoordelen alle aanvragen tegelijk na de sluitingsdatum door ze te scoren op de rangschikkingscriteria (een tender). Lees de Algemene Rangschikkingcriteria voor TSE tenders.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.