Service menu right

TSE: Urban Energy

Gesloten

Onderzoekt of ontwikkelt u producten en diensten voor duurzame energie in de gebouwde omgeving? Zoals energieopwekking, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Budget

Subsidiebudget programmalijnen Urban Energy

ProgrammalijnSubsidieplafond 2019
PL1: Zonne-energie€ 4,0 miljoen (PL1)
PL2: Duurzame installatie voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat€ 2,3 miljoen (gezamelijk budget PL2 en PL3)
PL3: Fysieke integratie                   (gezamelijk budget PL2 en PL3)
PL4: Flexibele energie-infrastructuur€ 4,0 milljoen (gezamenlijk budget PL4 en PL5)
PL5: Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt                   (gezamenlijk budget PL4 en PL5)

Aanvragen

U kon de subsidie Urban Energy van 1 april 9:00 uur tot 10 september 2019 17:00 uur aanvragen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee vooraf toetsen voordat u een definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie doet. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Urban Energy? Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen, of een vaststelling aanvragen.