TSE: Urban Energy | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TSE: Urban Energy

Gesloten
21-04-2020

Onderzoekt of ontwikkelt u producten en diensten voor duurzame energie in de gebouwde omgeving? Zoals energieopwekking, energiebesparing of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Subsidiebudget programmalijnen Urban Energy

ProgrammalijnSubsidieplafond 2019
PL1: Zonne-energie€ 4,0 miljoen (PL1)
PL2: Duurzame installatie voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat€ 2,3 miljoen (gezamelijk budget PL2 en PL3)
PL3: Fysieke integratie                   (gezamelijk budget PL2 en PL3)
PL4: Flexibele energie-infrastructuur€ 4,0 milljoen (gezamenlijk budget PL4 en PL5)
PL5: Energieregelsystemen en -diensten voor en van spelers op de energiemarkt                   (gezamenlijk budget PL4 en PL5)

Na uw aanvraag

U kon de subsidie Urban Energy van 1 april 9:00 uur tot 10 september 2019 17:00 uur aanvragen. Voert u een project uit? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier vaststelling aanvragen.

Direct regelen

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Vaststelling aanvragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.