Service menu right

Subsidiespelregels

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert veel subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie (EU). Per ministerie gelden andere subsidiespelregels. Op deze pagina vindt u daarom een overzicht.

In de subsidiespelregels vindt u algemene informatie over bijvoorbeeld:

  • algemene bepalingen;
  • subsidiabele kosten;
  • algemene eisen waaraan een aanvraag moet voldoen;
  • gestelde voorwaarden aan de subsidieontvanger.

Subsidiespelregels Europese Unie

Ook voor subsidies vanuit de EU gelden algemene subsidiespelregels. Op de website van de Europese Commissie leest u hoe EU-financiering precies werkt. U vindt hier informatie over de diverse soorten EU-financieringen, aanvraagprocedures, voorwaarden en spelregels.