Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat

25-09-2020

Op deze pagina vindt u uitleg over de algemeen geldende subsidiespelregels van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

In het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies staan bepalingen die belangrijk zijn voor alle subsidieregelingen van het ministerie van EZK. Hierin staan de regels voor het verstrekken van subsidies op het gebied van:

  • technologiebeleid
  • beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
  • ruimtelijk economisch beleid

Specifieke subsidiespelregels vindt u bij de regeling waarvoor u een aanvraag wilt indienen. Voor alle subsidieregelingen die onder het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies vallen, bestaan er standaardformulieren. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een voorschot, een vaststelling, een machtiging of het invullen van een verklaring de-minimis.

Verantwoord vertrouwen subsidieaanvraag

Bij de uitvoering gaan wij steeds meer uit van de juistheid van de verstrekte gegevens en de eigen verantwoordelijkheid daarin van de subsidieaanvrager. Dit maakt het mogelijk om sneller met minder 'overlast' subsidie te verstrekken. Wat dit precies inhoudt, leest u op de pagina Verantwoord vertrouwen.

Instandhoudingsplicht subsidieregelingen

Bij sommige regelingen krijgt u te maken met een instandhoudingsplicht. Dit houdt in dat de investering of concrete actie geen belangrijke wijzigingen mogen ondergaan die raken aan de aard of uitvoeringsvoorwaarden van die investering of concrete actie. De instandhoudingsplicht geldt tot en met 5 jaar na subsidievaststelling.

Berichtenbox voor bedrijven

Wij zijn aangesloten op de berichtenbox voor bedrijven. Hiermee ontvangt u informatie ook digitaal. U kunt zich hiervoor eenvoudig registreren.

Publicatieplicht staatssteun

Wanneer u als onderneming een subsidie bij ons aanvraagt kan er sprake zijn van (toegestane) staatssteun. Ook bij een ander soort financiering, zoals een lening, krediet of borgstelling, kan dat het geval zijn. Bij het ontvangen van financiering krijgt u soms te maken met een publicatieplicht staatssteun.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.