Financiële verantwoording einde subsidieproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Financiële verantwoording einde subsidieproject

17-03-2020

De financiële verantwoording is een belangrijk onderdeel bij het vaststellen van de subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert of de opgevoerde kosten zijn gemaakt, of deze zijn betaald binnen de looptijd van het project en of de kosten wel subsidiabel zijn.

Conform hoofdstuk 13 Subsidievaststelling van de Kaderwet nationale EZ-subsidies bestaat er het volgende onderscheid.

Subsidies niet hoger dan € 125.000

Wij vragen naar het totaal van de gemaakte kosten voor het vaststellen van de subsidie.

Subsidies hoger dan € 125.000

Wij kunnen in dit geval vragen naar bewijsstukken en/of een controleverklaring. In de meeste gevallen is een controleverklaring vereist. Als u gebruikmaakt van de zogenaamde integrale kostensystematiek moet u hierover ook een directieverklaring, of een rapport van feitelijke bevindingen aanleveren. Lees meer over de integrale kostensystematiek.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.