Voortgang en/of wijzigingen in subsidieproject doorgeven | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voortgang en/of wijzigingen in subsidieproject doorgeven

30-11-2020

Na verlening van de subsidie moet u het subsidieproject volgens het projectplan uitvoeren.

Tijdens de looptijd van het project kunnen er zich wijzigingen in het projectplan voordoen. Bij vertraging, stopzetting, of op belangrijke punten wijziging van het project, moet u voorafgaand aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toestemming vragen. Het is daarom dat u belangrijk dat u inhoudelijke of financiƫle wijzigingen snel meldt. De subsidieverlening kan dan, indien nodig, worden aangepast. Dit is conform de hoofdstukken 10 en 11 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies.

Voor het melden van wijzigingen is er een standaard wijzigingsformulier beschikbaar. Deze vindt u op mijn.rvo.nl.

Melden afwijkingen begroting subsidieproject

Ontvangt u subsidie van RVO? Dan bent u verplicht contact met ons op te nemen als de subsidiabele kosten, in een kalenderjaar of mijlpaalperiode, meer dan 25% afwijken van de begroting subsidieproject. Aan de hand van de herziende begroting stellen wij een nieuw betaalritme op.

Voortgangsrapportage subsidieproject

Veel regelingen stellen als eis dat een subsidieontvanger jaarlijks een schriftelijke voortgangsrapportage bij ons aanlevert. Hiervoor is een standaard voortgangsformulier beschikbaar. Deze vindt u op mijn.rvo.nl.

Tijdens het project is er regelmatig contact met een adviseur van RVO waarmee u de voortgang kunt bespreken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.