Service menu right

Penvoerder in een samenwerkingsverband

Bij diverse subsidieregelingen wordt een subsidieproject uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De organisaties die samenwerken noemen we 'deelnemers'.

In het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies is gekozen om in samenwerkingsverbanden met penvoerders te werken als contactpersoon. Het is voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) niet praktisch om met iedere deelnemer apart contact te onderhouden. De penvoerder is niet verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag van de overige deelnemers. In de meeste gevallen worden voorschotten direct aan de deelnemers uitbetaald.

Taken en verantwoordelijkheden penvoerder

  • Contactpersoon voor RVO namens het samenwerkingsverband.
  • Het doorgeven van wijzigingen in het projectplan of de begroting, namens alle deelnemers.
  • Alle deelnemers in het samenwerkingsverband goed informeren.

Penvoering in de praktijk

Een penvoerder is één van de deelnemers in het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld de projectleider. Als er een wijziging is van penvoerder in uw project, dan moet u dat doorgeven met het formulier Wijziging penvoerder in samenwerkingsverband.