Veelgestelde vragen Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

Op deze pagina leest u vragen en antwoorden over de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS).

Veelgestelde vragen

Hoe moet ik verklaren dat de luchtverversing in het schoolgebouw niet voldoet aan de eisen?

De gemeente of een intermediair namens de gemeente, verklaart dit door in het aanvraagformulier een vinkje te zetten. U moet wel een steekproefsgewijze meting van de CO2-concentratie doen voor u het vinkje zet. U kunt het ook laten meten door een onafhankelijke derde.

U kunt de CO2-concentratie meten met behulp van het formulier op www.lesopafstand.nl. U heeft hier geen monitoringsysteem bij nodig. Bij een controle (steefproefsgewijs) willen we wel zien wat uw meetgegevens waren.

Het schoolgebouw voldoet aan de luchtverversingseisen van de regeling, maar heeft geen energieregistratie- en bewakingssysteem en/of CO₂ meters. Komt het in aanmerking voor deze regeling?

Nee, het gebouw komt niet in aanmerking voor de regeling.

Mogen de kosten meegenomen worden van het ventilatieonderzoek waaruit blijkt dat de huidige situatie niet voldoet?

Deze kosten mogen worden meegenomen in de totale kosten als ze gemaakt zijn na 1 oktober 2020.

Welke kosten mogen meegenomen worden in het project?

De kosten van ontwerp, bouwmateriaal, bouwmaterieel, gebouwgebonden installaties, projectmanagement en arbeid, inclusief kosten voor sloop en lood- en asbestverwijdering.

Het moet gaan om een project voor het verbouwen van een bestaand schoolgebouw waarin in ieder geval noodzakelijke en energiezuinige maatregelen worden getroffen om het binnenklimaat te verbeteren. Het project kan dus ook groter zijn dan alleen het verbeteren van binnenklimaat.

De renovatie is gestart voor 1 oktober 2020, maar de ventilatiemaatregelen zijn pas daarna gestart. Kunnen we hier SUVIS voor aanvragen?

Ja, als u kunt aantonen dat de bouw- en installatiewerkzaamheden voor die ventilatiemaatregelen na 1 oktober 2020 gestart zijn en aan de andere voorwaarden van SUVIS voldoen.

Valt het aanbrengen van extra te openen ramen ook onder de maatregel?

Dit kunt u meenemen in de aanvraag als de extra te openen ramen voor continue ventilatie zorgen. Het mag niet om spuiventilatie gaan.

Mogen de kooldioxidemeters aangesloten zijn op accu’s of batterijen in plaats van op de netspanning van het gebouw?

Ja, als aangetoond kan worden dat deze kooldioxidemeters (CO2-meters) voldoen aan de eisen in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012. De batterijen en accu’s moeten minimaal 12 maanden ononderbroken de data uit de sensor kunnen doorgeven voor de vereiste rapportage. Sensoren op batterijen of accu’s hebben een (akoestische) signaalfunctie als de capaciteit van de batterij of accu op het minimumniveau terecht komt waarop de sensor functioneert.

Op dit moment voldoet het hele schoolgebouw niet aan de luchtverversingseisen van de regeling. In het project wordt de luchtverversing van een aantal lokalen verbeterd, maar niet van de gehele school. Komt dit project voor de SUVIS in aanmerking?

Nee. Het doel van deze regeling is om het binnenklimaat bij schoolgebouwen op minimaal het niveau van de wettelijke vereisten te brengen. De wettelijke vereisten betreffen het hele schoolgebouw(en) en niet delen daarvan.

Op dit moment voldoet een deel van het schoolgebouw niet aan de luchtverversingseisen van de regeling. In het project wordt alleen de luchtverversing van de lokalen die niet voldoen verbeterd. Komt dit project voor de SUVIS in aanmerking?

Ja, als hiermee het hele schoolgebouw aan de wettelijke eisen en overige voorwaarden voldoet.

Wat gebeurt er met het budget dat nog niet beschikbaar is gesteld als specifieke uitkering via de SUVIS?

Het kabinet heeft € 360 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Hiervan is bijna € 100 miljoen nu beschikbaar gesteld via de SUVIS. De overige € 260 miljoen is gereserveerd voor 2022 en 2023. Het ministerie verkent op dit moment hoe dit geld besteed gaat worden. Het ministerie neemt hierbij de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting mee en de ervaringen met de SUVIS. Of het weer een soortgelijke subsidieregeling wordt, is op dit moment nog onduidelijk.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.