Systeemintegratie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Systeemintegratie

Gesloten
15-12-2020

Systeemintegratie is een subsidie voor netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven voor onderzoek en/of ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten die zorgen dat het toekomstig energiesysteem veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Programmalijnen

Deze regeling heeft 3 programmalijnen:

1. Modellen en simulaties (multi-modelling tools)

Modellen en simulaties zijn belangrijke en krachtige hulpmiddelen om de besluitvorming rondom het Nederlandse energiesysteem te ondersteunen. Deze programmalijn helpt de ontwikkeling hiervan. Uitgangspunt hierbij is dat de gebruikte software en applicaties goed op elkaar én op alle soorten rekenmodellen aansluiten.

2. Slimme aansturingssystemen voor een Smart Multi-Commodity Energiesysteem (SMECS)

Deze programmalijn ondersteunt controle van vernieuwende, slimme aansturingssystemen van SMECS's. Een SMECS richt zich op verschillende energiedragers (zoals elektriciteit, warmte, waterstof, groen gas) en energieinfrastructuren. Zowel voor opslag als het opwekken van energie. Een SMECS doet dit zodanig dat vraag en aanbod continu op elkaar worden afgestemd, zowel voor huishoudens als voor de industrie. De slimme aansturingssystemen moeten aantonen dat een SMECS goed werkt.

3. Hulpmiddelen om kosten en baten van investeringen te overzien

Door de omschakeling naar duurzame energie verandert ook de vraag en het aanbod van energie. Om de leveringszekerheid van energie te waarborgen, moet het toekomstige energiesysteem flexibel zijn.
Een nog te ontwikkelen (software)hulpmiddel moet helpen de kosten van de energie-infrastructuur en –productie te beperken. Ook moet dit hulpmiddel zorgen voor een betere verdeling van kosten en baten. Zo helpt het de industrie om goed onderbouwde investeringsbeslissingen te nemen. Deze programmalijn ondersteunt de ontwikkeling van zo'n hulpmiddel.

Budget

Het totale budget voor de Systeemintegratie-regeling is € 3,8 miljoen.

  • Programmalijnen 1 en 3: maximaal subsidiebedrag voor ieder is € 1,2 miljoen.
  • Programmalijn 2: maximaal subsidiebedrag is € 1,4 miljoen.

Aanvraagproces

De regeling Systeemintegratie is gesloten; u kunt niet meer aanvragen.

  • Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.
  • Toets of uw bedrijf een mkb-onderneming is (als dit voor u van toepassing is). Maak hiervoor gebruik van de online Mkb-toets van de Europese Commissie.
  • Raadpleeg de handleiding Systeemintegratie.

 

Wetten en regels

Systeemintegratie is een regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 22 september 2020, nr. WJZ/ 20224434.

* Belangrijk hierin is de bijlage 4.2.10, behorende bij artikel 4.2.7.1. van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (Programmalijnen Systeemintegratie), die de programmalijnen van deze regeling beschrijft.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.