Aanvraagproces Systeemintegratie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagproces Systeemintegratie

Gesloten
15-12-2020

Op deze pagina leest u hoe het aanvraagproces van de subsidie Systeemintegratie verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

De subsidie Systeemintegratie is gesloten; u kunt niet meer aanvragen.

Bijlagen

Bijlagen bij uw aanvraag:

Bij uw aanvraag diende u een aantal ingevulde bijlagen mee te sturen. Deze vindt u op mijn.rvo.nl:

  • Wij beoordelen uw subsidieaanvraag inhoudelijk op basis van het projectplan.
  • In de begroting geeft u aan wat de verwachte kosten zijn en hoeveel subsidie u wilt aanvragen.
  • U stuurt een financieringsplan mee. De gegevens daarvoor worden uitgevraagd in het modelprojectplan en de modelbegroting.
Andere belangrijke stukken om mee te sturen waren onder andere:
  • rapporten voor onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet;
  • alle relevante offertes;
  • toezeggingen van de bank of investeerder(s);
  • uitbestedingsovereenkomst(en).

De modellen van deze documenten vindt u op mijn.rvo.nl.

Handleiding systeemintegratie

Raadpleeg de handleiding om te weten welke belangrijke zaken spelen rond het indienen van een subsidieaanvraag voor de regeling Systeemintegratie.

Machtigen

Treedt u op als intermediair of penvoerder? Dan stuurt u bij de aanvraag ook een of meerdere machtigingen mee. De verschillende machtigingsformulieren vindt u op mijn.rvo.nl.

Intermediair

Als intermediair gebruikt u uw eigen inloggegevens voor eHerkenning. U bent intermediair als u namens de penvoerder handelt. Bijvoorbeeld als de penvoerder u inhuurt als subsidieadviseur of om een deel van de activiteiten uit te voeren. Vraagt u aan voor een dochter- of zusterbedrijf? Ook daarvoor bent u dan intermediair. Een groep heeft maar 1 eHerkenningsmiddel. De penvoerder stuurt het aanmeldings- en machtigingsformulier van alle andere deelnemers mee.

Aanmelden en machtigen deelnemer samenwerkingsverband

Deelnemers aan een samenwerkingsverband moeten de penvoerder machtigen om de subsidie aan te vragen. De penvoerder stuurt een machtigingsformulier in bij de subsidieaanvraag dat iedere deelnemer heeft ondertekend. Heeft u een buitenlandse partner in uw samenwerkingsverband? Dan vult deze het formulier Partner form in. De naam van de gemachtigde penvoerder en de projectnaam moeten gelijk zijn op het aanvraagformulier van de penvoerder. Het formulier moet zijn ondertekend, anders is de machtiging niet geldig.

Machtigen van de penvoerder aan een intermediair

Als penvoerder machtigt u een intermediair om voor het samenwerkingsverband zaken te regelen bij RVO. Voor andere projectdeelnemers dan de penvoerder is dit formulier niet geldig. Let op dat u het formulier heeft ondertekend, anders is de machtiging niet geldig.

Na uw aanvraag

Na sluiting beoordelen we met advies van onafhankelijke externe experts de projecten op basis van rangschikkingscriteria. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af als kwalitatief onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking. En tot het beschikbare subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is maximaal 13 weken.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

Krijgt u subsidie voor een (meerjarig) project? Dan moet u belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels. Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een formulier voor eindrapportage.

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.