Beoordelingscriteria Systeemintegratie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Beoordelingscriteria Systeemintegratie

Gesloten
15-12-2020

Op deze pagina leest u alles over de doorlooptijd, criteria en afwijzingsgronden van de subsidie Systeemintegratie.

RVO beoordeelt de binnengekomen aanvragen. Bij complete aanvragen is de beoordelingstermijn 13 weken met een mogelijke eenmalige verlenging van 13 weken.

De subsidieregeling Systeemintegratie is gesloten; u kunt niet meer aanvragen. Het totale budget voor de Systeemintegratie-regeling is € 3,8 miljoen.

Specifieke voorwaarden Systeemintegratie

1. Modellen en simulaties (multi-modelling tools)

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie voldoen aan de volgende punten:

 • Het combineren/aansluiten van verschillende modellen in een omgeving, bestaande uit een in- & outputmodule (I/O bus) en gebruikersinterface, tot een multi-model waarbij de aangesloten modellen in stand blijven.
 • Het ontwikkelen van een interactieve en makkelijk aanpasbaar en uitbreidbare gebruikersinterface.
 • Het ontwikkelen van methode's om de invloeden van onzekerheden, ruis, onnauwkeurigheden en eventuele fouten te beheersen.
 • Het ontwikkelen van nieuwe methode's en modelinterfaces om een snelle, goede en betrouwbare interactie tussen datamodellen te waarborgen, ongeacht de gebruikte software(hulpmiddelen) bij de individuele datamodellen.
 • Het ontwikkelen van methode's om belangrijke zaken te verbeteren of om er mee om te gaan.
 • Het ontwikkelen van methode's om modellen zowel binnen als buiten de cloud te koppelen.

2. Slimme aansturingssystemen voor een Smart Multi-Commodity Energiesysteem (SMECS)

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie voldoen aan de volgende punten:

 • Het ontwerpen en ontwikkelen van slimme aansturingssystemen voor SMCES.
 • Experimentele toetsing van de werking en effecten van slimme aansturingssystemen.
 • Beide bovengenoemde punten moeten binnen een project plaatsvinden.

3.  Hulpmiddelen om kosten en baten van investeringen te overzien

De groei van duurzame elektriciteitsproductie vereist een systeem dat ook is gericht op flexibiliteit om grote variaties in vraag én aanbod op te kunnen vangen. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie voldoen aan de volgende punten:

 • Ontwikkelen van producten, diensten of methodes voor het bepalen van mogelijke ontsluitbare flexibiliteit.
 • Ontwikkelen van producten, diensten of methodes voor het matchen van aanbod met vraag naar flexibiliteit.
 • Ontwikkelen van producten, diensten of methodes voor het maken van krachtige investeringsanalyses.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.