Service menu right

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers

Teelt u fritesaardappelen? En heeft u in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus 2020 uw producten door de coronamaatregelen niet kunnen verkopen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Budget

U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de hoeveelheid fritesaardappelen die u nog in voorraad heeft en niet meer verkocht kan worden. Elke teler krijgt maximaal 6 cent per kilogram fritesaardappelen. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020. U krijgt minimaal € 1.000 en maximaal € 150.000.

Hiervoor is € 50 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd? Dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder. Als we dit doen, krijgt u hier bericht over.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor telers van consumptie- of fritesaardappelen. Uw bedrijf moet op 12 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U heeft een fysieke vestiging in Nederland en zit niet in faillissement. Ook heeft uw bedrijf geen verzoek gedaan bij de rechtbank om uitstel van betaling.

U kunt de hoofdactiviteit achteraf niet veranderen om de tegemoetkoming alsnog te krijgen. Is aardappelteelt niet de hoofdactiviteit van uw bedrijf? En heeft u berekend dat u voor uw voorraad een tegemoetkoming van in elk geval € 1.000 kunt aanvragen? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u in het blauwe blok op deze pagina.

Voorwaarden

U kunt door de maatregelen tegen het coronavirus uw fritesaardappelen niet leveren. Dat geldt voor de periode van 16 maart tot en met 31 augustus. Het gaat om levering aan:

 • de voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten
 • groothandel (in kleinverpakking)
 • detailhandel (in kleinverpakking).

U vraagt alleen een tegemoetkoming aan voor de fritesaardappelen die nog niet eerder zijn verhandeld op de termijnmarkt.

In uw bedrijf:

 • vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
 • houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
 • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
 • betaalt u het loon van de werknemers door.
  Dat geldt voor alle contractvormen.

Andere financiële steun

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet u van uw tegemoetkoming afhalen. U krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming, zoals de NOW-regeling van het UWV. Of geld van uw verzekering. Ook de vergoeding die u krijgt als de verwerker een contract opzegt, haalt u van de tegemoetkoming af.

Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

Aanvraagperiode en -proces

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 18 juni 2020. Dit kan alleen digitaal via Direct regelen op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 1 (of hoger).
Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Uw aanvraag direct regelen.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een voorschot. Dit is 30% van de tegemoetkoming. Daarna vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. U krijgt de rest van het bedrag binnen 8 weken nadat wij de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken hebben ontvangen. Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

Vaststelling aanvragen

U krijgt van ons een e-mail waarin staat vanaf wanneer u de vaststellingsaanvraag met bijlagen kunt versturen. Dat doet u uiterlijk 15 september 2020. Hiervoor stuurt u bewijsstukken mee:

 • Documenten die laten zien hoeveel fritesaardappelen u niet leverde. Het gaat om levering aan:
  • de voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten
  • aan groothandel (in kleinverpakking)
  • detailhandel (in kleinverpakking)
   Dit zijn CMR-vrachtbrieven, weegbonnen en facturen.
 • Een certificaat dat laat zien dat het gaat om de oogst consumptieaardappelen van 2019 in Nederland. Het gaat om een VVA-certificaat, VVAK-certificaat of GLOBAL G.A.P-certificaat.

Andere financiële steun gekregen

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Dan stuurt u documenten over:

 • Verzekeringsuitkeringen;
 • Ontvangen uitzonderlijke steun van de EU zoals staat in de artikelen 219, 221, 222 van Verordening (EU) 1308/2013;
 • Ontvangen steun of uitkeringen uit bestaande nationale regelingen door COVID-19. Dit zijn geen leningen en/of borgstellingsregelingen, fiscale maatregelen of andere maatregelen die de liquiditeit of solvabiliteit van uw onderneming steunen.

Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Na uw aanvraag

Wij controleren uw aanvraag achteraf. Uw aanvraag wordt niet goedgekeurd als u niet voldoet aan de voorwaarden van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister op 12 maart 2020. Via KVK voeren wij een faillissementscontrole uit.

Keuren we uw aanvraag niet goed? Dan kunnen we het voorschot terugvorderen.

Wetten en regels

De Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op Veelgestelde vragen. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.