Service menu right

Aanvraagproces Tegemoetkoming fritesaardappeltelers

Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt. Aanvragen kan van 7 mei tot en met 4 juni 2020. De definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aanvragen doet u uiterlijk 15 september 2020.

Uw aanvraag voorbereiden

Bekijk voordat u de aanvraag doet of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Dit leest u op Tegemoetkoming fritesaardappeltelers. Gaat u de aanvraag doen? Verzamel dan eerst deze gegevens:

 • eHerkenning niveau 1 (of hoger);
 • het KVK-nummer van uw bedrijf. Let op: niet het vestigingsnummer
 • het bankrekeningnummer van uw bedrijf of het rekeningnummer waarmee u de zakelijke betalingen doet. Let op: Het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, is de rekening waar u de tegemoetkoming op krijgt. Controleer deze daarom goed;
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw bedrijf;
 • informatie over uw voorraad aardappelen;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Bijlagen

Vult u de aanvraag voor een ander in? Dan stuurt u een machtiging van het bedrijf mee als bijlage. Het machtigingsformulier staat onder Machtiging intermediair subsidies op mijn.rvo.nl.

Verder hoeft u bij deze aanvraag geen bijlagen mee te sturen. De bewijsstukken die horen bij de vaststelling stuurt u later naar ons op. U krijgt van ons een e-mail waarin staat vanaf wanneer u de vaststellingsaanvraag met bijlagen kunt versturen.

Waar kan ik de aanvraag doen?

U kunt alleen digitaal aanvragen via Direct regelen op mijn.rvo.nl. Dit kunt u vanuit huis doen.

 1. U gaat naar Tegemoetkoming fritesaardappeltelers op mijn.rvo.nl. Onder Direct regelen klikt u op Aanvragen.
 2. Log in met eHerkenning niveau 1 (of hoger).
 3. Kies of u inlogt als organisatie of particulier en vul uw KVK-nummer in.
 4. Klik op in Mijn overzicht op de blauwe knop met Aanvragen.
 5. Zoek via het trechtertje naast Regelingen op de naam van de regeling.
 6. Klik achter Aanvullende tegemoetkoming fritesaardappelensector op Aanvragen.

Instructiefilmpje over aanvragen

Stappenplan formulier tegemoetkoming aanvragen

Heeft u de video niet bekeken? Hier leest u de stappen die u volgt bij het invullen van het formulier:

 1. Kies of u het formulier invult als Aanvrager of als Intermediair (een andere contactpersoon).
 2. Controleer de KVK-gegevens die automatisch staan ingevuld. Doet u de aanvraag als intermediair? Hier geeft u op waarvoor u gemachtigd bent. U vult hier ook het KVK-nummer in van het bedrijf waarvoor u de aanvraag doet. Klik daarna op Gegevens ophalen.
 3. Beantwoord de 8 ja/nee-vragen om te zien of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Als uit de antwoorden blijkt dat u niet in aanmerking komt, kunt u niet verder met de aanvraag. Komt uw KVK-nummer niet in aanmerking of doet u de aanvraag voor de tweede keer? Dan krijgt u daarover een melding en kunt u niet verder in het formulier. Bekijk op Tegemoetkoming fritesaardappeltelers of u toch in aanmerking komt. Nadat u alle vragen heeft beantwoord, drukt u op Verder.
 4. Vul de contactgegevens en het rekeningnummer in. Doet u de aanvraag als intermediair? Dan vult u uw eigen contactgegevens in en die van het bedrijf. U voegt ook een Machtiging van het bedrijf toe als bijlage.
 5. Geef de gevraagde voorraadinformatie op.
 6. U ziet onder Tegemoetkoming de Totaal gevraagde subsidie (berekend). Dit is de tegemoetkoming die u maximaal van ons krijgt.
 7. Onderteken de verklaringen door een vinkje te zetten.  
 8. Geef aan of de contactgegevens die u eerder heeft opgegeven ook de gegevens zijn van de ondertekenaar. Zo niet, geef dan ook nog de gegevens van de ondertekenaar op.
 9. Als u alles heeft ingevuld klikt u op Versturen.

Na uw aanvraag

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, ontvangt u meteen een e-mail met een bevestiging van de aanvraag. U kunt de status van uw aanvraag zelf bekijken. U gaat naar Tegemoetkoming fritesaardappeltelers op mijn.rvo.nl. Klik onder Direct regelen op Aanvragen en log in. Hier ziet u bij Mijn overzicht onder Mijn zaken uw aanvraag. Achter de naam van de aanvraag ziet u de status van uw verzoek. Zolang wij het verzoek nog niet beoordelen, kunt u de aanvraag nog veranderen. Hiervoor klikt u onder Optionele taken op Corrigeren. In het overzicht ziet u ook uw zaaknummer staan. Dit nummer gebruikt u als ons een vraag stelt over uw aanvraag.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 5 werkdagen een voorschot. Dit is 30% van de tegemoetkoming. Daarna vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. U krijgt de rest van het bedrag binnen 8 weken nadat wij de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken hebben ontvangen. Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld. U leest hier meer over op Tegemoetkoming fritesaardappeltelers.

Meer weten?

Bekijk de antwoorden op Veelgestelde vragen. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.