Service menu right

Veelgestelde vragen Tegemoetkoming fritesaardappeltelers

Lees het antwoord op veelgestelde vragen van ondernemers over de Tegemoetkoming fritesaardappeltelers. Wij werken deze pagina regelmatig bij.

Veelgestelde vragen

Kan ik de aanvraag ook doen voor iemand anders?

Ja, in het formulier vult u in of u het invult namens uzelf, of voor iemand anders. In dit laatste geval stuurt u een machtigingsformulier mee als bijlage bij de aanvraag.

Is de berekende tegemoetkoming ook het bedrag dat ik krijg?

Voor deze tegemoetkoming is in totaal een budget van € 50 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd? Dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder. Dan kan uw tegemoetkoming dus lager worden dan het berekende bedrag. Als we dit doen krijgt u hier bericht over.

Het lukt niet om de tegemoetkoming aan te vragen. Misschien sta ik niet goed ingeschreven bij de KVK, wat nu?

Voldoet u aan alle voorwaarden en bent u teler van consumptie- of fritesaardappelen, maar is aardappelteelt niet de hoofdactiviteit van uw bedrijf? En heeft u berekend dat uw voorraad overeenkomt met een tegemoetkoming van in elk geval € 1.000?

Is het allemaal Ja? Dan kunt u contact met ons opnemen en gaan wij dit voor u uitzoeken. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Ik heb misschien een fout gemaakt. Kan ik mijn aanvraag nog veranderen?

Ja, zolang wij het verzoek nog niet beoordelen, kunt u de aanvraag nog veranderen.

U gaat naar Tegemoetkoming fritesaardappeltelers op mijn.rvo.nl. Klik onder Direct regelen op Aanvragen en log in. Hier ziet u bij Mijn overzicht onder Mijn zaken uw aanvraag. Achter de naam van de aanvraag ziet u de status van uw verzoek. Als hier nog niet staat dat wij uw aanvraag in behandeling hebben kunt u de aanvraag nog veranderen.

Hiervoor klikt u onder Optionele taken op Corrigeren. In het overzicht ziet u ook uw zaaknummer staan. Dit nummer gebruikt u als ons een vraag stelt over uw aanvraag.

Mag ik gebruik maken van meerdere regelingen voor dezelfde schade?

Ja dat mag. Maar krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Bijvoorbeeld uit de NOW-regeling van het UWV? Of geld vanuit uw verzekering? Dan moet u deze bedragen van uw tegemoetkoming afhalen.

Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

Wie heeft recht op de tegemoetkoming? De eigenaar van de grond of degene die de aardappels teelt?

De teler van fritesaardappelen heeft recht op de tegemoetkoming. Het gaat dan om 'gedupeerde teler'. Dat is een teler die voldoet aan de voorwaarden van de tegemoetkoming.

De grondeigenaar of verhuurder die zelf geen teler is, valt niet onder de omschrijving van 'gedupeerde teler'. Die heeft daarom geen recht op de tegemoetkoming. De registratie van de percelen in de Gecombineerde opgave verandert hier niks aan.

Valt de tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers onder de-minimissteun?

Nee, deze tegemoetkoming valt niet onder de-minimissteun.

Voor mijn voorraad consumptie-fritesaardappelen heb ik tegemoetkoming aangevraagd. Mag ik deze aardappelen nu nog ergens anders leveren?

Ja, u mag nog een andere bestemming zoeken voor de aardappelen. U heeft de tegemoetkoming aangevraagd, omdat u de aardappelen niet kunt leveren aan:

 • de voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koelverse aardappelproducten
 • groothandel (in kleinverpakking)
 • detailhandel (in kleinverpakking)

Andere bestemming

U mag wel een andere bestemming zoeken voor uw aardappelen. U levert bijvoorbeeld aan:

 • veevoederfabrikanten
 • vergistingsinstallaties
 • voedselbanken
 • andere lidstaten van de EU

Bewijsstukken

U bewaart van alle leveringen naar andere bestemmingen de CMR-vrachtbrieven, weegbonnen en facturen. Deze documenten stuurt u mee als u de vaststelling aanvraagt.

Ik heb voor een deel van mijn aardappelen een vergoeding ontvangen omdat mijn contract opgezegd is. Kan ik de tegemoetkoming aanvragen en ze alsnog verkopen?

Ja, u kunt de tegemoetkoming voor een deel van de voorraad aanvragen en de aardappelen alsnog verkopen. U ziet hier een voorbeeld:

U heeft nog een voorraad van 500.000 kilogram aardappelen. Hiervan is 150.000 kilogram voor een vaste prijs op contract geteeld. U ontvangt van de verwerker € 0,07 per kilogram voor het opzeggen van het contract. Voor deze aardappelen kunt u geen tegemoetkoming aanvragen. De vergoeding voor het opzeggen van het contract is namelijk per kilogram hoger dan het bedrag dat per kilogram vergoed wordt met de Tegemoetkoming fritesaardappeltelers. Voor de andere 350.000 kilogram kunt u de tegemoetkoming wel aanvragen. U krijgt maximaal € 0,06 per kilogram. U ontvangt dus van:

 • ons maximaal 350.000 kg x € 0,06 = € 21.000
 • de verwerker 150.00 kg x € 0,07 = € 10.500

Daarnaast kunt u de aardappelen verkopen voor bijvoorbeeld veevoer. De opbrengst daarvan mag u houden.

Ik heb vrije aardappelen op voorraad zonder contract. Kan ik de tegemoetkoming aanvragen en ze alsnog verkopen?

Ja, u kunt de tegemoetkoming aanvragen en ze alsnog verkopen. U ziet hier een voorbeeld:

U heeft nog een voorraad van 300.000 kilogram aardappelen. Het gaat om vrije aardappelen, zonder contract. U kunt voor de hele voorraad de tegemoetkoming aanvragen. U krijgt maximaal € 0,06 per kilogram. U ontvangt dus van ons maximaal 300.000 kilogram x € 0,06 = € 18.000.

Daarnaast kunt u de aardappelen verkopen voor bijvoorbeeld veevoer. De opbrengst daarvan mag u houden.

Ik heb een deel van mijn voorraad aardappelen geteeld op contract voor een niet-vastgestelde prijs. Kan ik de tegemoetkoming aanvragen en ze alsnog verkopen?

Ja, u kunt de tegemoetkoming voor een deel van de voorraad aanvragen en de aardappelen alsnog verkopen. U ziet hier een voorbeeld:

U heeft nog een voorraad van 1 miljoen kilogram aardappelen. Daarvan is:

 • 400.000 kg voor een vaste prijs op contract geteeld;
 • 300.000 kg voor een niet-vastgestelde prijs (‘meeleveraardappelen’) op contract geteeld;
 • 300.000 kg vrije aardappelen.

U ontvangt van de verwerker € 0,07 per kilogram voor het opzeggen van het vaste-prijs-contract. Voor deze aardappelen kunt u geen tegemoetkoming aanvragen. De vergoeding voor het opzeggen van het contract is namelijk per kilogram hoger dan het bedrag dat per kilogram vergoedt wordt met de Tegemoetkoming fritesaardappeltelers.

Het contract voor de meeleveraardappelen wordt opgezegd zonder vergoeding van de verwerker. U mag voor dit deel van de voorraad wel tegemoetkoming aanvragen. Dat geldt voor de voorraad vrije aardappelen. U krijgt maximaal € 0,06 per kilogram.

U ontvangt dus van:

 • ons maximaal 600.000 kg x € 0,06 = € 36.000
 • de verwerker 400.000 kg x € 0,07 = € 28.000

Daarnaast kunt u de aardappelen verkopen voor bijvoorbeeld veevoer. De opbrengt daarvan mag u houden.