Tegemoetkoming gemeenten voor Sanering varkenshouderijen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tegemoetkoming gemeenten voor Sanering varkenshouderijen

23-11-2020

Gemeenten maken extra kosten door inwoners die de subsidie Sanering varkenshouderijen hebben aangevraagd. De medewerkers voeren hier namelijk werkzaamheden voor uit. Zo trekken zij bijvoorbeeld een milieuvergunning in en passen het bestemmingsplan aan. Voor deze kosten kunt u als gemeente subsidie aanvragen.

Deze subsidie heet officieel Regeling specifieke uitkering Sanering varkenshouderijen (RSSV).

Budget

Het budget voor de subsidie is ruim € 9,7 miljoen.

Hoeveel subsidie

U krijgt € 25.000 voor iedere locatie in uw gemeente, waar een varkenshouder gestopt is met het bedrijf. Dit geldt alleen voor varkenshouders die de overeenkomst van de subsidie Sanering varkenshouderijen hebben getekend.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor deze subsidie:

  • Op iedere locatie waar u subsidie voor aanvraagt, is de varkenshouder gestopt met het bedrijf. U heeft de milieuvergunning aangepast of ingetrokken. En u bent begonnen om het bestemmingsplan te wijzigen.
  • U vraagt één keer subsidie aan. Dit doet u als alle varkenshouders op de locaties in uw gemeente gestopt zijn met hun bedrijf. Dit geldt alleen voor varkenshouders die de overeenkomst voor de subsidie Sanering varkenshouderijen getekend hebben.
  • U mag de subsidie alleen gebruiken voor de uitvoeringsactiviteiten van de subsidie Sanering varkenshouderijen.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen vanaf 15 november 2020. Uw aanvraag moet op 30 juni 2022 bij ons binnen zijn. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning met niveau 2+ of hoger nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Referentienummers

In de aanvraag vult u voor iedere varkenshouderijlocatie een referentienummer in. Dit staat in het onderwerp van de e-mail die u van ons gekregen heeft. Het nummer begint met SRVH19.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.

Binnen 6 weken na uw aanvraag krijgt u een beslissing. U krijgt het hele bedrag eerst als voorschot. Dit betalen wij binnen 6 weken na de beslissing aan u.

Heeft u het subsidiebedrag uitgegeven? U verantwoordt de uitgaven van de subsidie volgens de methode Single information, Single audit (SiSa). Wij stellen uw subsidie vast in het jaar dat u deze verantwoording doet.

Wetten en regels

Op de website van de Staatscourant leest u de regels die horen bij de Regeling specifieke uitkeringen uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (RSSV).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.