Service menu right

Thematische Technology Transfer (TTT)

Gesloten

Is uw onderzoeksorganisatie geïnteresseerd in thematische samenwerking met andere onderzoeksorganisaties? Of bent u als investeerder geïnteresseerd om te investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema? Dan is de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) mogelijk interessant voor u.

De regeling TTT rust op 2 pijlers. Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor een thematische inzet op kennisoverdracht. Het doel van pijler 2 is de beschikbaarheid van risicofinanciering voor kennisstarters te vergroten. Dit willen we bereiken door onafhankelijke particuliere investeerders te stimuleren via een thematisch technology transferfonds (hierna: TTT-fonds) te investeren in kennisstarters in hun vroegste ontwikkelingsfase.

Lees meer achtergronden over de TTT.

Budget

Voor de periode 1 april 2019 t/m 3 juni 2019 bedraagt het budget € 24 miljoen. Per aanvraag geldt de volgende maximale subsidie:

  • Pijler 1: maximaal € 2.500.000, maar maximaal 50% van subsidiebedrag van de geldlening uit pijler 2
  • Pijler 2: maximaal € 5.300.000 geldlening en maximaal € 200.000 managementkosten

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden per pijler voldoen.

Aanvragen

U kon een aanvraag indienen van 1 april t/m 3 juni, 17.00 uur via mijn.rvo.nl.
Subsidieaanvragers vragen subsidies gebundeld aan. Hiervoor moeten de subsidieaanvragers, te weten het TTT-fonds en de onderzoeksorganisaties, een samenwerkingsverband aangaan: een zogenoemd TTT-samenwerkingsverband.

Het TTT-samenwerkingsverband dient bij de aanvraag een thematisch technology transferplan (hierna: TTT-plan) in, dat bestaat uit 3 onderdelen:

  • een kennisoverdrachtplan voor pijler 1;
  • een fondsplan voor pijler 2 met dezelfde thematische focus;
  • een plan waarin de samenhang tussen het kennisoverdrachtplan en het fondsplan beschreven staat.