Service menu right

Thematische Technology Transfer (TTT)

Tijdelijk gesloten

Is uw onderzoeksorganisatie geïnteresseerd in thematische samenwerking met andere onderzoeksorganisaties? Of bent u als investeerder geïnteresseerd om te investeren in start-ups die gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties binnen datzelfde thema? Dan is de regeling Thematische Technology Transfer (TTT) mogelijk interessant voor u.

De regeling TTT rust op 2 pijlers. Het doel van pijler 1 is dat onderzoeksorganisaties hun krachten bundelen voor een thematische inzet op kennisoverdracht. Het doel van pijler 2 is de beschikbaarheid van risicofinanciering voor kennisstarters te vergroten. Dit willen we bereiken door onafhankelijke particuliere investeerders te stimuleren via een thematisch technology transferfonds (hierna: TTT-fonds) te investeren in kennisstarters in hun vroegste ontwikkelingsfase.

Lees meer achtergronden over de TTT.

Budget

Het budget voor 2020 is nog niet bekend.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden per pijler voldoen.

Aanvragen

De TTT opent weer in het najaar van 2020. De precieze data zijn nog niet bekend. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar: ttt@rvo.nl en vermeld daarin het beoogde thema, de beoogde partners in het TTT-samenwerkingsverband en de naam en het e-mailadres van de contactpersoon. U krijgt bericht zodra er meer bekend is.

Subsidieaanvragers vragen subsidies gebundeld aan. Hiervoor moeten de subsidieaanvragers, te weten het TTT-fonds en de onderzoeksorganisaties, een samenwerkingsverband aangaan: een zogenoemd TTT-samenwerkingsverband.

Het TTT-samenwerkingsverband dient bij de aanvraag een thematisch technology transferplan (hierna: TTT-plan) in, dat bestaat uit 3 onderdelen:

  • een kennisoverdrachtplan voor pijler 1;
  • een fondsplan voor pijler 2 met dezelfde thematische focus;
  • een plan waarin de samenhang tussen het kennisoverdrachtplan en het fondsplan beschreven staat.

Na uw aanvraag

RVO en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) beoordelen gezamenlijk de binnengekomen aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de formele vereisten, nodigen wij u uit voor een pitch.