Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)

Gesloten
19-01-2021

Op 1 februari 2016 trad de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV) in werking. U kon subsidie aanvragen tot 1 januari 2021. De TRSHV gaf partijen de mogelijkheid om de bouw en verhuur van woonvoorzieningen voor vergunninghouders te stimuleren én in stand te houden. De subsidie bedroeg € 6.250 per vergunninghouder.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Heeft u een subsidie ontvangen van de TRSHV? Let op: de woonvoorziening moet in stand blijven tot 5 jaar na het indienen van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden:

  • De woonvoorziening is gerealiseerd na 30 november 2015.
  • De huisvesting betreft nieuwbouw of kantoren/gebouwen die zijn verbouwd tot woonvoorziening.
  • De woonvoorziening is geschikt voor minimaal 4 meerderjarige vergunninghouders.
  • De woonvoorziening moet ten minste voldoen aan de woonfunctie-eisen uit het Bouwbesluit 2012.
  • Op het moment van subsidieaanvraag wonen minimaal 4 vergunninghouders van 18 jaar of ouder in de woonvoorziening. Dit blijkt uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • De huisvesting kan bestaan uit meerdere onzelfstandige woningen in een woonvoorziening of uit één zelfstandige woning. Onzelfstandige woningen hebben aparte slaapkamers en een gedeelde woonkamer, keuken en sanitaire voorzieningen.
  • Voor de woonvoorziening moet een verklaring van budgetreservering zijn afgegeven en binnen 24 maanden, na de dagtekening van de afgifte, zijn ingediend.
  • De woonvoorziening moet in stand blijven tot 5 jaar na de indieningsdatum van de subsidieaanvraag.
  • De huur mag per 1 januari 2021 bij onzelfstandige woonruimte niet hoger zijn dan € 156,52 per maand per vergunninghouder. En bij een zelfstandige woonruimte mag de huur vanaf die datum niet hoger zijn dan € 121,45 per maand per vergunninghouder.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.