Service menu right

Waarvoor kunt u de TKI-programmatoeslag 2014 inzetten?

Topsector Agri&Food: mkb-valorisatiepilot

De programmatoeslag kan ingezet worden voor samenwerkingsprojecten en voor innovatie-activiteiten.

Samenwerkingsprojecten

Minimaal één onderzoeksorganisatie en één ondernemer werken samen: ze plannen het project samen en ze voeren het samen uit. De projecten bestaan uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan. U vindt een omschrijving van een onderzoeksorganisatie en van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op de pagina Definities.

U mag maximaal 50% programmatoeslag inzetten voor industrieel onderzoek in het project. Voor experimentele ontwikkeling kunt u maximaal 25% programmatoeslag inzetten, en voor fundamenteel onderzoek kunt u maximaal 85% programmatoeslag inzetten.

De subsidiabele kosten van deelnemers berekent u volgens het EZ-kaderbesluit. Dit moet u zo doen, dat voor bedrijven (economische activiteiten) geen sprake kan zijn van overschrijding van Europese staatssteunregels.

Een deel van het project moet privaat gefinancierd worden, in cash of in natura. Voor die private financiering gelden de volgende minimum percentages:

 • voor industriële ontwikkeling moet de private financiering minimaal 50% bedragen;
 • voor experimentele ontwikkeling moet de private financiering minimaal 75% bedragen;
 • voor fundamenteel onderzoek moet de private financiering minimaal 15% bedragen.

Overige voorwaarden:

 • U zet de programmatoeslag in voor maximaal 5 jaar vanaf de verleningsdatum.
 • De projecten leveren meerwaarde voor het TKI-programma.
 • De projecten dragen bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur.
 • U zet de programmatoeslag in voor projecten die starten na uw aanvraagdatum, of in projecten die u al deels financiert met TKI-toeslag 2013.
 • De samenwerkende partijen verdelen hun intellectuele-eigendomsrechten als volgt: de kennis die onderzoeksorganisatie ontwikkelt, komt op naam van de onderzoeksorganisatie. De onderzoeksorganisatie kan de kennis vervolgens marktconform verkopen aan de deelnemende organisaties, waarbij de eerder betaalde bijdrage aan de onderzoekorganisatie van de marktprijs afgetrokken kan worden. Deze afspraken staan in de samenwerkingsovereenkomst.
 • Iedere deelnemer mag de resultaten van een samenwerkingsproject ruim verspreiden als er geen intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden ontleend.
 • De verschuldigdheid van de private bijdrage in de projectperiode moet blijken uit de samenwerkingsovereenkomst. Verder onderbouwing van de private bijdrage is niet nodig.
 • Richt een deel van uw projecten zich op productieverhoging van primaire landbouwproducten? Dan moet u zich voor die projecten naast de TKI-toeslagregeling ook aan de EU-regels voor landbouw houden.

Innovatie-activiteiten

De programmatoeslag kan ingezet worden voor innovatie-activiteiten: netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars.
Netwerkactiviteiten: masterclasses, workshops, conferenties of het delen of uitwisselen van informatie via een website om kennisdeling en netwerking tussen mkb-ondernemers te bevorderen. U kunt programmatoeslag inzetten voor de aan derden verschuldigde kosten voor netwerkactiviteiten.

Overige voorwaarden:

Netwerkactiviteiten

 • U verleent de opdrachten voor netwerkactiviteiten aan derden op basis van transparante criteria en tegen marktconforme tarieven.
 • U zorgt ervoor dat de netwerkactiviteiten en hieruit voortkomende resultaten voor iedere mkb-onderneming zonder onderscheid toegankelijk zijn. Of, als de netwerkactiviteiten niet vrij toegankelijk zijn, zorgt u ervoor dat per € 1000 TKI-toeslag minstens 1 mkb-ondernemer deelneemt aan de netwerkactiviteiten.

Innovatiemakelaars

 • Programmatoeslag kan ingezet worden voor innovatieadviesdiensten, geleverd aan een mkb-ondernemer door een innovatiemakelaar. Onder innovatieadviesdiensten wordt verstaan: managementconsulting gericht op innovatie van producten, processen of diensten, het verlenen van technologische bijstand of diensten voor technologieoverdracht.
 • Het TKI selecteert innovatiemakelaars op basis van transparante en redelijke criteria.
 • Een mkb-ondernemer mag gedurende maximaal 3 jaar van deze dienstverlening van een innovatiemakelaar gebruikmaken.
 • De programmatoeslag mag ingezet worden voor maximaal 50% van de kosten van de innovatiemakelaar, met een maximum van € 10.000 per mkb-ondernemer over een periode van 1 jaar.