Projecten Toekomstfondskrediet | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Projecten Toekomstfondskrediet

13-06-2016

Bijdrage Toekomstfonds in hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek en innovatie

Faciliteiten voor SURF

RekenDeltaPlan

Het toegekende krediet voor het Toekomstfondsvoorstel RekenDeltaPlan maakt het voor SURF mogelijk om de nationale supercomputerfaciliteit verder uit te bouwen en te vernieuwen tot een Top Rekenfaciliteit voor onderzoek en bedrijfsleven. Hierdoor kan SURF zijn internationale positie voor de komende jaren vasthouden. Deze faciliteit is essentieel gereedschap voor grootschalige simulaties en dataverwerking, en is een randvoorwaarde voor onderzoek binnen een groot aantal gebieden in wetenschap en maatschappij zoals klimaat, water, nanotechnologie, energie, health en life sciences.

SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland.

Drie faciliteiten voor TNO

Pilotline additive manufacturing

De Additive Manufactoring pilotline combineert hogesnelheid multi-materiaal printen en de integratie van productieprocessen voor het produceren van slimme geïntegreerde elektronica en de enkelstuks productie van complexe en op maat gemaakte medische en hightech producten. De pilotline gaat onderdeel uitmaken van het Smart Industry Fieldlab MultiM3D (initiatief van TNO en HTSC-TU/e).

Extreme UV Beam Line (EBL-2)

Met de meest geavanceerde Extreme UV technologie kan TNO inspelen op de belangen en behoeften naar belichtingstechnologie voor lithografie van bijvoorbeeld ASML en de keten daaromheen met de bijbehorende werkgelegenheid. De EBL2 maakt onderzoek mogelijk in samenwerkingsverbanden met industriële partners (Carl Zeiss, ASML en andere), universiteiten (TU Delft, Universiteit Twente en andere), en kennisinstellingen (waaronder IMEC-Leuven, Differ en ARC-NL).

Faciliteit voor Optische Vervaardiging

TNO werkt met partners aan de opzet van een publiek privaat Dutch Optics Centre. Dit DOC is cruciaal om de door TNO en partners ontwikkelde concepten voor extreem precieze (freeform) optische instrumenten te kunnen realiseren. De investering in nieuwe maakapparatuur is cruciaal om de continue ontwikkeling van optisch instrumentontwerp en componentvervaardiging met de afnemers mogelijk te maken en leidend in de wereld te blijven.

Faciliteiten voor TU Delft

Flex 200-Else Kooi Laboratorium

Het Else Kooi Laboratorium (EKL) is een faciliteit voor fabricagetechnologieën en microsystemen op basis van silicium. Het Toekomstkrediet dient om toepassing van nieuwe materialen mogelijk te maken en de transfereerbaarheid van nieuwe technologieën naar industriële toepassing te vergroten.

Geothermie Delft

De Geothermische bron is beoogd als faciliteit om toegepast onderzoek uit te voeren op het gebied van aardwarmte. Daarnaast is de bron beoogd als warmtevoorziening. Het Toekomstkrediet dient als één van de eerste stappen naar de realisatie van een geothermisch doublet.

Faciliteiten voor Proeftuin Zwaagdijk

Demokwekerij Westland gaat een nieuw onderzoeks- en demonstratiecentrum bouwen midden in het Westland. Het onderzoekscentrum is voorzien van hoogwaardige technieken in kleine afdelingen om hoogwaardig onderzoek in de glastuinbouw te kunnen uitvoeren. Het onderzoekscentrum is mede mogelijk gemaakt door het Toekomstfonds.

Faciliteiten voor Universiteit Twente

NanoLabNL

Met de aanvullende investering uit het Toekomstfonds geeft NanoLabNL de kwaliteit van de onderzoeksfaciliteiten in de komende 4 jaar een stevige impuls. Het doel is de vertaling van onderzoek naar toepassingen te versnellen. Specifiek gaat het om het verbeteren van faciliteiten voor proof-of-concepts, demonstrators en kleinschalige productie. Dat gebeurt in 3 proceslijnen:

  • Pilot line for complex materials (MESA+ NanoLab - Universiteit Twente),
  • Integrated Photonics (NanoLab@TU/e - TU Eindhoven)
  • Next Generation Quantum Device Fabricage (Kavli Nanolab - TU Delft).

Faciliteiten voor Deltares

Deltares GeoCentrifuge

Met de unieke Deltares GeoCentrifuge kunnen onderzoekers, onder hoge g-krachten, processen in de ondergrond op schaal nabootsten en versnellen. Geotechnische processen van jaren worden zo teruggebracht naar uren. De GeoCentrifuge kan constructies in en op slappe grond onder extreme omstandigheden, zoals aardbevingen of hoog water, testen. Hierdoor kunnen onderzoekers geotechnische rekenmodellen verbeteren en valideren en bouwconstructies betrouwbaarder ontwerpen en bouwen.

Faciliteiten voor Erasmus Medisch Centrum

Valorisatie en Innovatie door Dierexperimenteel onderzoek, Erasmus Universitair Medisch Centrum

Met de bouw van een vernieuwd dierexperimenteel centrum (EDC) komen de onderzoeksvoorzieningen samen op één plek. De bouw van deze faciliteit zal volgens de laatste inzichten verlopen wat betreft duurzaamheids- en veiligheidsaspecten en dierenwelzijn. Bij het onderzoek staan samenwerking en valorisatie centraal (korte lijnen tussen (klinische) zorg, onderzoek en onderwijs). De faciliteit biedt excellente en multidisciplinaire expertise aan, ook aan externe gebruikers.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.