Aanvraagprocedure Topsector Energiestudies Industrie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagprocedure Topsector Energiestudies Industrie

Bijna open
18-01-2021

U wilt subsidie aanvragen voor de regeling Topsector Energiestudies Industrie.

Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Aanvragen

U vraagt deze subsidie aan vanaf 18 januari 2021 9:00 uur tot en met 7 september 2021 17:00 uur via mijn.rvo.nl. Om te kunnen inloggen in het aanvraagportaal heeft u eHerkenning niveau 1 nodig of een hoger niveau mét de juiste machtiging: 'mijn.rvo.nl (voor een aantal subsidieregelingen)'. Lees meer over eHerkenning en machtigingen.

Uw aanvraag direct regelen

Machtigen

Treedt u op als intermediair of penvoerder? Dan stuurt u bij de aanvraag ook een of meerdere machtigingen mee. De verschillende machtigingsformulieren vindt u op mijn.rvo.nl.

Intermediair

Als intermediair gebruikt u uw eigen inloggegevens voor eHerkenning. U bent intermediair als u namens de penvoerder handelt. Bijvoorbeeld als de penvoerder u inhuurt als subsidieadviseur of om een deel van de activiteiten uit te voeren. Vraagt u aan voor een dochter- of zusterbedrijf? Ook daarvoor bent u dan intermediair. Een groep heeft maar 1 eHerkenningsmiddel. De penvoerder stuurt het aanmeldings- en machtigingsformulier van alle andere deelnemers mee.

Aanmelden en machtigen deelnemer samenwerkingsverband

Deelnemers aan een samenwerkingsverband moeten de penvoerder machtigen om de subsidie aan te vragen. De penvoerder stuurt een machtigingsformulier in bij de subsidieaanvraag dat iedere deelnemer heeft ondertekend. Heeft u een buitenlandse partner in uw samenwerkingsverband? Dan vult deze het formulier Partner form in. De naam van de gemachtigde penvoerder en de projectnaam moeten gelijk zijn op het aanvraagformulier van de penvoerder. Het formulier moet zijn ondertekend, anders is de machtiging niet geldig.

Machtigen van de penvoerder aan een intermediair

Als penvoerder machtigt u een intermediair om voor het samenwerkingsverband zaken te regelen bij RVO. Voor andere projectdeelnemers dan de penvoerder is dit formulier niet geldig. Let op dat u het formulier heeft ondertekend, anders is de machtiging niet geldig.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op volgorde van binnenkomst. Wanneer uw aanvraag compleet is, is de beoordelingstermijn 8 weken. U ontvangt daarna een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt. Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier een vaststelling aanvragen.

Naar mijn aanvraag

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.