Service menu right

TSE Gebouwde omgeving

Ontwikkelt uw bedrijf producten en diensten om de gebouwde omgeving te verduurzamen? Zijn dit (renovatie)arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen? Of oplossingen voor duurzame collectieve warmte- en koude voorziening en betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening? Maak dan gebruik van de regeling TSE Gebouwde omgeving.

Aanvragen kan vanaf 1 april 2020 09:00 uur tot en met 2 juni 2020 17:00 uur. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

De regeling subsidieert industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Binnen maximaal 2 jaar moet u tastbare resultaten bereiken.

Subsidiethema's

Het project moet passen binnen een van de subsidiethema’s van de Gebouwde omgeving:

  • Versnellen van energierenovaties in de gebouwde omgeving
  • Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving
  • Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving

Projecten die niet in aanmerking komen TSE Gebouwde omgeving:

  • Grootschalige onderzoeksvoorstellen: deze vallen onder de MOOI-regeling.
  • Pilot- en demonstratieprojecten: deze vallen onder de Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+).
  • Projecten die zich richten op de verlaging van het basisbedrag van een SDE+categorie: deze vallen onder de Hernieuwbare Energie.
  • Fundamenteel onderzoek: hiervoor zijn andere financieringsvormen mogelijk via onder andere NWO/NWA en PPS-toeslag.

Budget

  • TSE Gebouwde omgeving € 2,797 miljoen.
  • Maximale subsidie € 500.000 per project.

Voorwaarden

Het project moet passen binnen de thema’s en voorwaarden. De beschrijving van de thema’s vindt u in de download 'Bijlage subsidiethema’s gebouwde omgeving 2020' op deze pagina. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de TSE-regelingen.

Aanvragen

U kunt subsidie voor de TSE Gebouwde omgeving aanvragen van 1 april 2020, 09:00 uur tot en met 2 juni 2020, 17:00 uur. Om de aanvraag te doen, heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1+ nodig.

Na sluiting beoordelen we met advies van onafhankelijke externe experts de projecten op basis van rangschikkingscriteria. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af als kwalitatief onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking. En tot het beschikbare subsidiebudget op is.

Doe de aanvraag via Direct regelen.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen, voordat u een definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie doet. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Laat uw projectidee toetsen

Achtergrond

De subsidie TSE Gebouwde omgeving maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het totale overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.