TSE: Geo-energie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

TSE: Geo-energie

Gesloten
20-04-2020

Bent u bezig met innovatieve ontwikkelingen voor duurzame energie zoals geothermie of niet-fossiele energieopslag? Houdt u daarbij rekening met risico's, veiligheid, integriteit en het maatschappelijk draagvlak? Kijk dan of u in aanmerking komt voor subsidie.

De regeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Doel regeling

Doel van de regeling is nieuwe ontwikkelingen voor het kostenefficiënt, veilig en robuust realiseren van geothermie. Net als het ontwikkelen van de mogelijkheden voor niet-fossiele energieopslag. Denk aan nieuwe betaalbare concepten, componenten en producten voor winning van duurzame energie uit de diepe ondergrond of opslag van duurzame energie in de diepe ondergrond.

Belangrijke aspecten zijn: risico’s verminderen, de integriteit van de installaties voor het gebruik van de diepe ondergrond en het vergroten van maatschappelijk draagvlak.

Budget

Subsidiebudget Geo-energie

TenderSubsidieplafond
Geo-energie-projecten

€ 1 miljoen

Na uw aanvraag

U kon de subsidie Geo-energie van 1 juli 2019, 9:00 uur tot 8 oktober 2019, 17:00 uur aanvragen. Voert u een project uit? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u vaststelling aanvragen.

Voortgangsrapportage indienen

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Naar uw aanvraag

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Wijzigingen doorgeven

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling staat vindt u in onze Subsidiespelregels.

Op de aanvraagpagina vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Vaststelling aanvragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.