Service menu right

Aanvragen TSE Industrie

Op deze pagina leest hoe u de subsidie TSE Industrie moet aanvragen en de stappen die u doorloopt.

De aanvraag doet u via de knop Direct regelen. U komt dan op mijnrvo.nl waar u de aanvraag indient. Daar vindt u ook alle benodigde formulieren, formats en bijlagen.

Aanvragen

Om de aanvraag te doen, heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan enkele dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft.

Intermediar

Gebruik als intermediair uw eigen inloggegevens voor eHerkenning en niet die van het bedrijf waarvoor u de aanvraag doet. U bent intermediair als u voor uzelf geen subsidie aanvraagt, maar namens de penvoerder handelt. Bijvoorbeeld als u bent ingehuurd als subsidieadviseur of om een deel van de activiteiten uit te voeren. U bent ook intermediair als u namens een dochter- of zusterbedrijf aanvraagt omdat uw groep slechts 1 eHerkenningsmiddel heeft.

Het aanvraagformulier voor de penvoerder staat in het eLoket. De penvoerder stuurt van alle andere deelnemers hun aanmelding- en machtigingsformulier mee.

Aanmelden en machtigen deelnemer samenwerkingsverband

Deelnemers aan een samenwerkingsverband zijn verplicht de penvoerder te machtigen om namens hun organisatie de subsidieaanvraag in te dienen. De penvoerder stuurt een door iedere deelnemer ondertekend machtigingsformulier in bij de subsidieaanvraag.

Een eventuele buitenlandse partner in uw samenwerkingsverband vult het formulier 'Partner form' in. Let op dat de naam van de penvoerder die gemachtigd wordt en de projectnaam gelijk zijn met de gegevens op het aanvraagformulier van de penvoerder. Het formulier moet ondertekend zijn, anders is de machtiging niet geldig.

Machtigen van de penvoerder aan een intermediair

Met 'Machtiging intermediair' formulier machtigt de penvoerder een intermediair om namens hem/haar voor het samenwerkingsverband zaken te regelen bij RVO.nl. Voor andere projectdeelnemers dan de penvoerder is dit formulier niet van toepassing. Let op dat het formulier ondertekend is, anders is de machtiging niet geldig.

Al de formulieren en bijlagen die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u op de mijnrvo.nl.

Bijlagen bij uw aanvraag

U heeft de volgende bijlagen nodig voor een aanvraag:

  • Bijlage 1: Modelprojectplan TSE Industrie - Uw subsidieaanvraag beoordelen wij inhoudelijk op basis van het projectplan.
  • Bijlage 2: Begroting TSE Industrie - In de begroting geeft u aan wat de verwachte kosten zijn en hoeveel subsidie u wilt aanvragen.
Al de formulieren en bijlagen die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u op de mijnrvo.nl.

Na uw aanvraag

Na sluiting beoordelen we met advies van onafhankelijke externe experts de projecten op basis van rangschikkingscriteria. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af als kwalitatief onvoldoende. Projecten die vodoende punten behalen krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking. En tot het beschikbare subsidiebudget op is. Voor de TSE Industrie is de beoordelingstermijn maximaal 13 weken.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgang

Als uw project subsidie heeft gekregen en langer dan 12 maanden duurt, dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier onder Direct regelen op deze pagina. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project te melden. Gebruikt u hiervoor het wijzigingsformulier onder Direct regelen op deze pagina.

Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels.

  • Controleverklaring ten behoeve van de publieke sector > € 125.000 (uitleg en formulier)*
  • Format eindrapportage TSE (pdf)

*Let op: Alleen als u een controleprotocol bij de beschikkingen heeft ontvangen, is deze verklaring van toepassing.

Al de formulieren en bijlagen die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u op de mijnrvo.nl.