Voorwaarden TSE Industrie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden TSE Industrie

14-09-2021

Wilt u subsidie aanvragen vanuit de TSE Industrie? Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Het project moet passen binnen de thema’s (zie 'Download' op deze pagina) en de voorwaarden van TSE Industrie. De algemene voorwaarden van TSE-regelingen staan onderaan deze pagina.

 • Alleen een samenwerkingsverband mag een aanvraag doen. Het samenwerkingsverband heeft minimaal 1 onderneming.
 • De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar voor de thema’s Industrie en Klimaatneutrale brandstoffen.
 • De looptijd van projecten is maximaal 2 jaar voor het thema Circulaire Economie.
 • Projecten rangschikken we na de sluiting van de aanvraagperiode. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie. Een project scoort hoger als:
  • het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de TSE Industrie.
  • de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is.
  • het project vernieuwender is dan de internationale stand van onderzoek of techniek. En als het project de Nederlandse kennispositie versterkt.
  • de kwaliteit van het project beter is. Dit moet blijken uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.
 • De subsidie voor ondernemingen is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van 10 procentpunten, kleine ondernemingen van 20 procentpunten.
 • De subsidie voor onderzoeksorganisaties is 80% voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Het moet gaan om hun niet-economische activiteiten. Het is onafhankelijk onderzoek en geen contractresearch.
 • De maximale subsidie voor ieder project is € 500.000.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.