TVL aanvragen | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO.nl

Service menu right

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

23-02-2021

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

De TVL is beschikbaar voor bijna alle ondernemers die hun bedrijf voor 15 maart 2020 inschreven in het Handelsregister van KVK. Voor een paar specifieke sectoren is er extra steun.

Wanneer krijgt u uw definitieve subsidie op uw rekening?
We doen ons best om ervoor te zorgen dat u het geld zo snel mogelijk op uw rekening hebt staan. Lees wanneer u de betaling kunt verwachten op de pagina uitbetaling TVL, ophoging en voorschotten.

TVL Q1 2021 open

U kunt tot 30 april 2021 17:00 uur TVL Q1 2021 aanvragen.

Het kabinet heeft op 21 januari besloten om de TVL voor Q1 2021 flink uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 85%, het minimum- en maximumbedrag gaan omhoog en niet-mkb bedrijven komen nu ook in aanmerking. De VGD-opslag voor non-food detailhandelaars wordt verlengd en is verhoogd. Er komen extra opslagen voor de reissector en de land- en tuinbouwbedrijven.

De uitbreidingen zijn nog niet in werking bij de opening van TVL Q1 2021. Dit kost tijd. De Europese Commissie moet de gewijzigde subsidieregeling goedkeuren. Daarna kunnen we de uitbreidingen doorvoeren in ons systeem.

Wat betekenen de uitbreidingen voor uw TVL Q1 2021-aanvraag?

Als u TVL Q1 2021 aanvraagt, berekenen we uw subsidie op basis van het eerdere subsidiepercentage (50-70%), en het huidige minimum- en maximumbedrag (€ 750 en € 90.000). U ontvangt later automatisch een extra betaling. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wanneer.

Mogelijk komt u ook in aanmerking voor TVL Q1 2021 als niet-mkb'er of ondernemer met lage vaste lasten. Voor de detailhandel en ondernemers in de evenementensector is er mogelijke extra steun.

Niet-mkb bedrijven

Niet-mkb bedrijven, waaronder bedrijven met meer dan 250 medewerkers, komen ook in aanmerking voor TVL Q1 2021. We vragen u alleen te wachten met aanvragen tot ons systeem hier klaar voor is. Doet u dit niet, dan ontvangt u een afwijzing. Zodra we een datum weten waarop u kunt aanvragen, melden we het direct. U kunt zich aanmelden voor een update als TVL Q1 2021 opent voor deze bedrijven. U kunt de mkb-toets gebruiken om te zien of u een niet-mkb ondernemer bent.

Ondernemers met lage vaste lasten

Als u minder dan € 3.000 berekende vaste lasten heeft per kwartaal, kunt u ook TVL Q1 2021 aanvragen. Om nog meer ondernemers te kunnen helpen, gaat het minimale bedrag voor de berekende vaste lasten omlaag naar € 1.500. Als u TVL Q1 2021 aanvraagt, ronden we uw aanvraag af als het verlaagde bedrag voor de vaste lasten is goedgekeurd door de Europese Commissie. U ontvangt de subsidie als uw vaste lasten gelijk of hoger zijn dan € 1.500. Als uw vaste lasten lager zijn € 1.500, ontvangt u een afwijzing. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.

Extra steun voor specifieke sectoren

Detailhandel

Op 18 december is besloten dat non-food detailhandelaars die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 een opslag bovenop de subsidie krijgen: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Op 21 januari is besloten dat de VGD ook geldt voor TVL Q1 2021, en de opslag en het maximum zijn verhoogd. Ondernemers die TVL Q4 2020 hebben aangevraagd, ontvangen een extra betaling zodra de opslag in het systeem is ingeregeld.

Lees meer over de opslag voor de detailhandel

Evenementensector

Op 9 december is besloten dat ondernemers in de evenementenbranche die niet in aanmerking komen voor TVL Q4 2020, mogelijk extra steun krijgen met de VLE (Vaste Lasten Evenementenbranche). Omdat deze sector ernstig lijdt onder de coronamaatregelen, geldt VLE voor zowel het 4e kwartaal van 2020 als het 1e kwartaal van 2021.

Lees meer over de steun voor de evenementensector

Reissector

Bedrijven binnen de reissector ontvangen een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terugkrijgen. Deze opslag van 3,4% komt bovenop de TVL-subsidie.

Lees meer over de opslag voor annuleringskosten reizen

Land- en tuinbouwbedrijven

Ondernemers binnen deze sector met SBI-code 1.1 tot en met 1.5 ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie.

Lees meer over de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor de TVL, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bekijk alle voorwaarden

Adviestool

Met de Adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q1 2021. En zo ja, hoeveel subsidie u kunt verwachten.

Heeft u eerder TVL ontvangen?

Dan kunt u de Adviestool gebruiken om uw definitieve subsidiebedrag te berekenen met de werkelijke omzetcijfers.

Raadpleeg de Adviestool

Aanvragen

Er zijn nog 2 TVL openstellingen:

  • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021 - u kunt tot 30 april 2021 (17:00 uur) aanvragen
  • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021 - u kunt naar verwachting vanaf mei 2021 aanvragen

Openstelling

PeriodeStatusMeer informatie
TVL Q1 2021Open
Open tot 30 april 2021 (17:00 uur).

Lees wat u nodig hebt voor uw aanvraag

Naar uw aanvraag

TVL Q4 2020Gesloten
Vanaf maart: doorgeven werkelijke omzet voor definitieve vaststelling, inclusief verrekening verhoging subsidiepercentage en VGD-opslag - uiterlijk half april ontvangt u een verzoek. Reageer voor 1 juli 2021.
Lees over de vaststelling
TVL juni - september 2020Gesloten
Doorgeven werkelijke omzet voor definitieve vaststelling -
voor eind februari ontvangt u een verzoek. Reageer voor 1 april 2021.
Lees over de vaststelling

U vraagt de TVL telkens voor een periode van 3 maanden aan. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. U kunt in elke periode TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Aanvraagproces

Hoe bereidt u uw aanvraag voor? Hoe vraagt u de regeling precies aan? Wat gebeurt er na uw aanvraag? Hoe vraagt een intermediair voor u de TVL aan?

Bekijk het aanvraagproces

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. Let op: De TVL subsidie en eventuele toeslagen worden meegeteld als omzet. Dit kan effect hebben als u ook van de NOW-regeling gebruikmaakt.

Bekijk de berekening van de subsidie

Valse berichten via sms en e-mail

Er zijn meldingen gemaakt van phishing per sms en e-mail. In deze berichten wordt gevraagd of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u als ondernemer kan helpen bij uw subsidieaanvraag. Deze berichten zijn niet afkomstig van RVO. Wij communiceren alléén met u over de status van een aanvraag óf als u zelf heeft aangegeven contact met ons te willen. Klik niet op links die u niet vertrouwt. Als iemand u helpt bij uw aanvraag, zorg dan dat u deze persoon goed kent en vertrouwt.

Vorige subsidieperiodes

Er zijn tot nu toe 2 TVL-subsidieperiodes geweest: 1 juni tot en met 30 september 2020, en 1 oktober tot en met 31 december 2020 (TVL Q4 2020). U kunt niet meer aanvragen voor deze periodes.

Alles over de vorige subsidieperiodes

Meer weten?

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen en maken daarbij gebruik van de Belastingdienstgegevens, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij bij de controle dat u geen recht hebt op de tegemoetkoming dan kan uw aanvraag worden afgewezen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt, dan corrigeren wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling kunnen wij het uitbetaalde bedrag lager of op nul vaststellen. En het teveel uitbetaalde bedrag kunnen wij dan terugvorderen.

Indien u bewust onjuiste gegevens aanlevert om zo een hogere tegemoetkoming te verkrijgen, dan onderzoeken wij in het kader van misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik of de tegemoetkoming terecht is. Als de tegemoetkoming al is uitbetaald, kan in het geval van M&O de tegemoetkoming lager of op nul worden vastgesteld. Het teveel betaalde bedrag kan dan worden teruggevorderd.

RVO voert de TVL uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.