Service menu right

Aanvraagproces Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Bekijk hoe het aanvraagproces voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

U kunt de TVL-subsidie aanvragen van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur. Voordat u aanvraagt, check eerst de voorwaarden of gebruik onze Adviestool.

Uw aanvraag voorbereiden

U kunt de TVL vanuit huis zelf online aanvragen. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld. Deze moet u controleren. Verzamel vooraf alle gegevens die u voor uw aanvraag nodig heeft:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!

Bent u vóór 1 april 2019 ingeschreven met uw bedrijf?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.

Bent u tussen 1 april en 15 november 2019 ingeschreven met uw bedrijf?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u met uw bedrijfsactiviteiten bent begonnen. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet in de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.

Bent u tussen 16 november 2019 en 29 februari 2020 ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u met uw bedrijfsactiviteiten bent begonnen. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit uw eigen boekhoudprogramma vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2020. Als u geen jaarrekening heeft over 2019, mag u ook alleen een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw startdatum is de datum waarop u zich inschreef bij KVK.

Bent u tussen 1 maart en 15 maart 2020 ingeschreven?

Om de minimale tegemoetkoming van € 1.000 te ontvangen, moet u verklaren dat u van juni tot en met september 2020 tenminste 30% omzetverlies heeft en dat uw vaste lasten minimaal € 4.000 zijn.

Bent u na 15 maart ingeschreven met uw bedrijf?

Helaas dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw vaste lasten.

Aanvragen

U vraagt de TVL aan op mijn.rvo.nl. Dit kan van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. U kunt de subsidie voor uw onderneming alleen zelf aanvragen. U kunt dit niet door een intermediair laten doen.

Uw aanvraag direct regelen

Eerder melding niet-aansluitende SBI-code gedaan?

Heeft u voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) een melding niet-aansluitende SBI-code gedaan? Dan adviseren wij u om met uw TVL-aanvraag te wachten op het besluit. Als u een SBI-code krijgt die recht geeft op de TOGS, kunt u ook een aanvraag voor de TVL opstarten. U hoeft niet opnieuw een melding niet-aansluitende SBI-code te doen.

Wat is de TVL?

 • Uitgeschreven tekst

  Tekst TVL

  Bent u net als vele andere ondernemers getroffen door de coronacrisis?

  Is uw omzet daardoor meer dan 30% gedaald?

  En heeft u moeite met het betalen van uw vaste lasten, zoals huur of verzekeringen?

  Dan kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen, de TVL.

  Dit is het vervolg op de TOGS regeling en bedoeld voor dezelfde sectoren.

  U kunt zelf de TVL aanvragen, via rvo.nl/tvl

  Zo kijkt u of u in aanmerking komt.

  Hier ziet u of uw sector onder de regeling valt, checkt u de voorwaarden en berekent u het bedrag.

  Het bedrag wordt gebaseerd op uw verlies aan omzet.

  De vaste lasten worden bepaald op basis van de gemiddelde vaste lasten in uw sector volgens het CBS.

  De maximale vergoeding bij de TVL is 50.000 euro, voor juni tot en met september.

  Heeft u eerder de TOGS aangevraagd?

  De TVL volgt niet automatisch.

  U moet een nieuwe aanvraag doen.

  Er zijn deels andere voorwaarden.

  U kunt aanvragen tot en met 30 oktober. Er is voldoende budget voor iedereen.

Hoe vraag ik TVL aan?

 • Uitgeschreven tekst

  U logt in met eHerkenning of DigiD.
  In het laatste geval vragen wij u een KVK nummer in te vullen.
  Het systeem zal controleren, of u in het handelsregister bekend bent als bestuurder van deze onderneming.
  Na het inloggen vult u de gegevens van de contactpersoon van deze aanvraag in.
  Let op dat u het juiste e-mailadres invult.
  Naar dit adres wordt de ontvangstbevestiging van uw aanvraag verstuurd.
  Hierna vult u uw bankrekeningnummer in.
  Let wel op: dit moet een Nederlands bankrekeningnummer zijn.
  Het systeem controleert of uw bankrekening actief is én of de tenaamstelling van deze rekening overeenkomt met uw bedrijfsnaam.

  In het volgende scherm ziet u onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.
  In de groene balk is zichtbaar dat deze SBI-code tot de doelgroep behoort van de TVL.

  U verklaart hier, dat u voldoet aan de andere voorwaarden voor deze regeling.
  Klik indien nodig op het vraagteken en lees de voorwaarden goed.

  Controleer uw bedrijfsgegevens. De SBI-code waarmee u in aanmerking komt voor deze regeling staat ook vermeld.
  Vul daarna in wat uw btw-situatie is. U vult in of u btw plichtig bent, met welke frequentie u btw-aangifte doet en of u onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid.

  Onderaan het scherm is te zien welke stukken en gegevens u nodig heeft.

  Op de pagina Omzetgegevens invullen, vult u als eerste uw omzet uit 2019 in. De door u ingevulde omzetcijfers moet RVO kunnen controleren.
  Voeg daarom bij uw aanvraag een PDF van de oorspronkelijke btw-aangifte van de betreffende periode.

  Als u nog niet zo lang bestaat of een afwijkende btw-situatie heeft, vragen wij om andere bewijsstukken.

  Hierna vult u in wat uw verwachte omzet is over dezelfde periode in 2020. Op basis hiervan berekenen wij uw omzetverlies.
  Een deel van dit omzetverlies, komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

  In het volgende scherm ziet u wat op basis van uw gegevens, bij een positieve beschikking, het bedrag van de tegemoetkoming zal zijn.
  Ook ziet u, welk voorschotbedrag u zult ontvangen indien uw aanvraag goedgekeurd wordt.

  In dit scherm ziet u de complete berekening, inclusief het percentage vaste lasten dat bepaald is voor uw SBI-code.

  Op de laatste pagina staat een samenvatting van uw aanvraag. Controleer of alle gegevens juist zijn ingevuld, lees wat de vervolgstappen zijn en klik vervolgens op Indienen om uw aanvraag in te dienen.

  Let op: op deze pagina dient u ook nog te verklaren dat u deze aanvraag naar waarheid heeft ingevuld.
  Ook verklaart u te beseffen, dat er mogelijk een bedrag terugbetaald moet worden als uw omzet hoger uitvalt dan inschat.

  Klik op indienen.
  Op de bevestigingspagina vindt u uw zaaknummer. Gebruik dit voor verdere correspondentie. U ontvangt een bevestiging per e-mail.

Na uw aanvraag

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020.

Wanneer krijgt u subsidie?

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die wij tussen 29 juni en 30 oktober 2020 17:00 uur ontvangen. Binnen 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. Als we binnen deze termijn geen uitsluitsel kunnen geven, laten we u dit weten. U ontvangt per e-mail een besluit. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan staat het bedrag meestal binnen 3 werkdagen na het verzenden van de beslissing op uw rekening.

Op mijn.rvo.nl kunt u zien wat de status van uw aanvraag is.

Bekijk de status van uw aanvraag

Publicatieverplichting

Europese staatssteunregels verplichten ons openbaar te maken welke ondernemers subsidie hebben ontvangen en de omvang van die subsidie. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen achteraf. Daarbij kunnen wij om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan vorderen we het uitbetaalde bedrag terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *