Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Grote ondernemingen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 Grote ondernemingen

Bijna open
30-04-2021

Binnenkort opent de TVL Q1 2021 voor grote ondernemingen. Grote ondernemingen kunnen zich hier alvast op voorbereiden. Deze pagina vullen wij binnenkort verder aan.

Eén aanvraag

Een grote onderneming mag maar één aanvraag indienen voor TVL Q1 2021:

 • Dat geldt ook voor een groep verbonden ondernemingen (concern). Eén onderneming doet de TVL-aanvraag voor de gehele groep. De verbonden ondernemingen geven hiervoor toestemming aan de subsidieaanvrager. De subsidieaanvrager bevestigt dit op het aanvraagformulier.
 • Afzonderlijke bedrijfsonderdelen met een eigen inschrijving in het Handelsregister mogen niet apart TVL aanvragen wanneer zij onderdeel zijn van een groep verbonden ondernemingen.
 • Een onderneming kan met de mkb-toets vaststellen of het een grote onderneming of een mkb-onderneming is.

Grote onderneming

Dat zijn ondernemingen die niet onder het mkb vallen. Een onderneming kan dit controleren met de mkb-toets. Een grote onderneming of groep verbonden ondernemingen voldoet daarbij aan een van de onderstaande criteria:

 • Meer dan 250 fte in dienst (1 fte kan door meerdere medewerkers vervuld worden) of
 • Een netto omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Daarbij wordt gekeken naar alle verbonden en partnerondernemingen bij elkaar. Doe de mkb-toets om er zeker van te zijn.

Groep verbonden ondernemingen

Dat is een aantal ondernemingen die dermate verbonden zijn dat ze samen een groep vormen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Als meerdere zelfstandige ondernemingen onder een gezamenlijke leiding werken;
 • Als een onderneming de meerderheid van de aandelen (51% of meer) van een andere onderneming bezit;
 • Als een onderneming de meerderheid van de zeggenschap in een andere onderneming bezit of het bestuur van een andere onderneming kan benoemen of ontslaan.

Bewijsstukken nodig voor de aanvraag

Een grote onderneming of groep verbonden ondernemingen heeft in ieder geval de volgende bewijsstukken bij aanvraag nodig:

 • De subsidieaanvrager vult een verklaring in dat de grote onderneming of de groep verbonden ondernemingen op 31 december 2019 niet in financiële problemen zat. Deze verklaring is binnenkort beschikbaar op de website van de RVO.
 • Een onderbouwing van de omzet van de grote onderneming of groep verbonden ondernemingen in de referentieperiode en de subsidieperiode. Dit kan met de btw-aangifte en/of een ander document uit de financiële administratie waar de juiste omzetcijfers uit blijken.
 • Komt u in aanmerking voor een subsidie van € 125.000 of meer? Dan heeft u een accountantsproduct nodig bij aanvraag van de TVL Q1 2021. U kunt de Adviestool gebruiken voor een schatting van uw TVL Q1 2021-subsidie.
 • De accountant bevestigt het volgende in het accountantsproduct:
  • De samenstelling van de groep verbonden ondernemingen in de referentieperiode (Q1 2019), inclusief de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen
  • De samenstelling van groep verbonden ondernemingen in de subsidieperiode (Q1 2021), inclusief de KVK-nummers van alle verbonden ondernemingen.
  • De hoeveelheid steun die de ondernemingen uit de groep tot nu toe hebben ontvangen. Het gaat om eerder ontvangen TVL en/of subsidie dierentuinen voor coronaschade. Deze vallen onder hetzelfde Europese steunkader. 

Eén per kwartaal - niet per bedrijf

Eén aanvraag per onderneming of groep verbonden ondernemingen is noodzakelijk om te controleren of het maximale bedrag aan subsidie volgens de staatssteunregels niet wordt overschreden. Deze maximale bedragen gelden namelijk voor de onderneming of groep als geheel en niet per rechtspersoon of KVK-inschrijving. Hoewel een grote onderneming in de praktijk uit meerdere afzonderlijke rechtspersonen (NV’s, BV’s, coöperaties, verenigingen of stichtingen) kan bestaan, worden zij volgens de staatssteunregels gezien als één onderneming.

Vragen alle rechtspersonen van een grote onderneming afzonderlijk TVL aan, dan zijn de omzetgegevens van de totale onderneming niet voldoende te controleren. Deze gegevens zijn nodig om de juiste subsidie uit te keren en om te voorkomen dat een onderneming later grote bedragen moet terugbetalen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.