Aanvraagproces TVL 1 juni tot en met 30 september 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagproces TVL 1 juni tot en met 30 september 2020

Gesloten
27-01-2021

Bekijk hoe het aanvraagproces voor de TVL voor de periode van 1 juni tot en met 30 september verloopt. Van wat u nodig had tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

De regeling voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 is gesloten. U kon aanvragen tot en met 30 oktober 2020, 17:00 uur.

Let op! De informatie hieronder is alleen van toepassing op TVL in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

Na uw aanvraag

TVL 1 juni - 30 september 2020

Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die wij tussen 29 juni en 30 oktober 2020 17:00 uur ontvangen. Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Binnen 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt per e-mail een besluit. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan staat het bedrag meestal binnen 3 werkdagen na het verzenden van de beslissing op uw rekening.

Bekijk wanneer u uw aanvraag heeft ingediend

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U ontvangt vanaf januari 2021 per e-mail een verzoek tot vaststelling. U meldt vóór 1 april 2021 de omzet in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020. Binnen 16 weken krijgt u vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting, dan ontvangt u de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of moet u subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie. Uw maximum staat in de verleningsbrief. Als u geen bewijsstukken indient, moet u de ontvangen tegemoetkoming terugbetalen.

Als u TVL ontving voor de periode juni tot en met september 2020, kunt u de Adviestool gebruiken voor een schatting van uw definitieve subsidiebedrag. U beschikt nu over de werkelijke omzetcijfers van die maanden.

Bereken uw TVL-subsidie voor juni tot en met september 2020

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij kunnen wij om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Publicatieverplichting

Europese staatssteunregels verplichten ons openbaar te maken welke ondernemers subsidie hebben ontvangen en de omvang van die subsidie. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Nodig voor uw aanvraag

Voor TVL 1 juni tot en met 30 september 2020 had u de volgende gegevens voor uw aanvraag nodig:

  • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.
  • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
  • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
  • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!

Heeft u uw bedrijf voor of op 1 april 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?

  • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
  • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 1 april 2019 en uiterlijk op 15 november 2019 voor het eerst ingeschreven?

  • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet in de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
  • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf of uitdraai van uw omzet over eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 15 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?

  • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
  • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit uw eigen boekhoudprogramma vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2020. Als u geen jaarrekening heeft over 2019, mag u ook alleen een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?

Om de minimale tegemoetkoming van € 1.000 te ontvangen, moet u verklaren dat uw vaste lasten van juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.