Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 juni tot en met 30 september 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 juni tot en met 30 september 2020

Gesloten
31-03-2021

Bekijk wat er na uw aanvraag voor de TVL voor de periode van 1 juni tot en met 30 september gebeurt. En wat u nodig had voor uw aanvraag.

Wij hebben alleen aanvragen behandeld die tussen 29 juni en 30 oktober 2020, 17:00 uur binnenkwamen. Bij de beoordeling gingen wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan heeft u het voorschot inmiddels ontvangen.

Bekijk wanneer u uw aanvraag heeft ingediend

Tot 1 juli 2021 kunt u inloggen met eHerkenning niveau 1, 2 of 2+ om uw aanvraag in te zien of te reageren op het vaststellingsverzoek. Vanaf 1 juli 2021 heeft u hiervoor minimaal eHerkenning niveau 3 (eH3) met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' nodig.

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van een subsidieperiode vragen wij u (u per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U kreeg in februari een e-mail van ons. En u heeft vóór 1 juni 2021 de omzet in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 doorgegeven. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020.

U krijgt zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar u recht op heeft. Hebben wij de gegevens juist en volledig ontvangen? Dan beslissen en betalen we in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Hoogte van de definitieve subsidie

Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontvangt u de laatste 20%. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of u betaalt (een deel van) van het voorschot terug.

Zorg dat u bewijsstukken indient. Anders moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. U kunt de Adviestool gebruiken voor een schatting van uw definitieve subsidiebedrag. Selecteer hiervoor de periode 'juni-september 2020'.

Raadpleeg de Adviestool

Hulp bij het terugbetalen

(update 31-03-2021)

Kunt u het te veel betaalde voorschot niet in één keer terugbetalen? Vraag dan een betalingsregeling aan die bij u past:

 • U betaalt in 6 maandelijkse termijnen.
 • U betaalt in 12 maandelijkse termijnen.
 • U vraagt om een persoonlijke betalingsregeling. Wij nemen hiervoor contact met u op.

Betalingsregeling aanvragen

Bent u in de gelegenheid om uw subsidie voor de TVL terug te betalen, dan raden wij u aan dit meteen te doen.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij kunnen wij om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Publicatieverplichting

Vanwege Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Nodig voor uw aanvraag

Voor TVL 1 juni tot en met 30 september 2020 had u de volgende gegevens voor uw aanvraag nodig:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Om de aanvraag in te zien kunt u ook na 12 april 2021 eHerkenning niveau 1 of DigiD gebruiken. Als u verder geen TVL aanvraagt, is het ook niet nodig om hiervoor eHerkenning niveau 3 aan te schaffen.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!

Heeft u uw bedrijf voor of op 1 april 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het tweede en derde kwartaal van 2019 (Q2 en Q3, april-september 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf of uitdraai van uw omzet over het tweede en derde kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 1 april 2019 en uiterlijk op 15 november 2019 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet in de eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf of uitdraai van uw omzet over eerste 4 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 15 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit uw eigen boekhoudprogramma vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2020. Als u geen jaarrekening heeft over 2019, mag u ook alleen een pdf of uitdraai van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf na 29 februari en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?

Om de minimale tegemoetkoming van € 1.000 te ontvangen, moet u verklaren dat uw vaste lasten van juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.