Service menu right

Niet-aansluitende SBI-code Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u voor de TOGS-regeling al een melding niet-aansluitende SBI-code bij RVO gedaan? Dan adviseren wij u om met uw TVL-aanvraag te wachten op het bericht. Als u een SBI-code krijgt die recht geeft op de TOGS, kunt u ook een aanvraag voor TVL opstarten. U hoeft niet opnieuw een melding niet-aansluitende SBI-code te doen.

Vindt u dat uw bedrijfsactiviteiten zoals die op 15 maart 2020 in het Handelsregister KVK stonden, vallen onder één van de vastgestelde SBI-codes? Maar staat u met een andere SBI-code bij KVK geregistreerd? Dan kunt u met een formulier bij KVK een verzoek doen tot een herbeoordeling van de SBI-code. U kunt dit formulier alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen gebruiken.

Voorwaarden herbeoordeling van de SBI-code

  • U stond op 15 maart 2020 ingeschreven in het Handelsregister KVK.
  • Geen van de SBI-codes waarmee u in het Handelsregister stond ingeschreven op 15 maart 2020 komt voor TVL in aanmerking.
  • De SBI-code die KVK heeft toegewezen aan uw onderneming, klopt niet met de omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten op 15 maart 2020. Of er staat een activiteit in de omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten, waaraan KVK geen SBI-code heeft toegewezen. U kunt de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten niet meer aanpassen om voor de TVL in aanmerking te komen.

Let op: U kunt het formulier niet gebruiken om een nevenactiviteit te veranderen in uw hoofdactiviteit, omdat de SBI-code van de nevenactiviteit een hoger percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet heeft.

Wat is de activiteitenomschrijving?

Dit is de omschrijving die u hebt gegeven van uw bedrijfsactiviteiten op het moment van inschrijven in het Handelsregister KVK. U vindt deze in het Handelsregister, onder meer te raadplegen via de KVK app Handelsregister.

Uw verzoek tot herbeoordeling

Uit de praktijk blijkt dat er zeer weinig ondernemers zijn van wie de SBI-code op basis van hun activiteitenomschrijving verkeerd is toegekend. U kunt niet zelf de SBI-code wijzigen. KVK kent die code toe. U kunt dus wel een verzoek tot herbeoordeling bij KVK indienen. KVK kan om (aanvullende) bewijsstukken vragen. Op basis hiervan zal KVK uw verzoek beoordelen.

Na uw verzoek tot herbeoordeling

U ontvangt binnen 7 werkdagen een besluit van KVK. Als u een nieuwe SBI-code ontvangt die valt onder de vastgestelde SBI-codes TVL, kunt u een aanvraag voor de TVL doen of afronden.

Als KVK akkoord geeft op een wijziging, moet u overigens nog steeds voldoen aan de overige voorwaarden voor de TVL. Wij adviseren u dan ook om eerst te controleren of u aan de overige voorwaarden voldoet voor u een aanvraag voor herbeoordeling indient.

KVK kan ook oordelen dat de huidige SBI-code(s) van toepassing blijft/blijven. Dan komt u niet voor TVL in aanmerking.

Als u een aanvraag doet voor de TVL, besluit RVO of de nieuwe SBI-code valt onder de vastgestelde SBI-codes.

Naar het KVK-formulier Herbeoordeling SBI-code

Geen recht op TVL?

Als uw SBI-code geen recht geeft op de TVL, zijn er ook andere regelingen die u kunnen helpen in deze periode. Een overzicht hiervan vindt u op de website van de Rijksoverheid.