TVL Q1 aanvragen | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst

Service menu right

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

30-04-2021

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw onderneming te betalen? Vraag dan nu de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 aan.

U kunt tot 18 mei 2021 17:00 uur TVL Q1 2021 aanvragen.

Met de Adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor TVL Q1 2021. En zo ja, hoeveel subsidie u kunt verwachten.

Uitbreidingen TVL Q1

Het kabinet heeft op 21 januari besloten de TVL voor Q1 2021 flink uit te breiden. Op 15 maart 2021 heeft de Europese Commissie akkoord gegeven op de volgende 9 uitbreidingen:

 1. Verhoging van het subsidiepercentage naar 85%. Dit geldt voor alle ondernemers met minimaal 30% omzetverlies die aan de voorwaarden voldoen.
 2. Verlaging van de minimale vaste lasten naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000.
 3. Verhoging van het minimum subsidiebedrag naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 750.
 4. Verhoging van het maximum subsidiebedrag naar € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. Dat was maximaal € 90.000.
 5. Verhoging van de opslag Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) naar 21% met een verhoogd maximum van
  € 300.000. Dat was 5,6% met een maximum van € 20.160.
 6. Toevoeging van de eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reisorganisaties (AR).
 7. Toevoeging van de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouwbedrijven.
 8. Openstelling van de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE) voor het eerste kwartaal van 2021.
 9. Toegang voor niet-mkb-bedrijven (meer dan 250 werknemers) tot de TVL.

Wat betekent dit voor uw TVL Q1 2021 aanvraag?

Het hogere subsidiepercentage en de andere uitbreidingen passen we stapsgewijs toe. We zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de uitbreidingen. Deze aanpassingen zijn complex en kosten tijd. De komende weken houden we u via onze website op de hoogte van de voortgang. Zie ook de tijdlijn.

Uitbetalen van de uitbreidingen

Heeft u TVL Q1 2021 al aangevraagd? Dan ontvangt u een voorschot op basis van het eerdere subsidiepercentage en minimum- en maximumbedrag. Naar verwachting ontvangt u eind april automatisch een extra betaling voor de uitbreidingen die voor u gelden.

Extra steun voor specifieke groepen ondernemers

Starters

Er komt een aparte subsidieregeling voor startende ondernemers: de Startersregeling. Zo krijgen ook startende ondernemers, die niet aan de voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voldoen, hulp.

De Startersregeling is voor ondernemers die zich in de periode van 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven als nieuwe onderneming in het Handelsregister.

De Startersregeling gaat zoveel mogelijk lijken op de TVL. Zo bepalen we het omzetverlies door de omzet te vergelijken met de omzet in het 3e kwartaal van 2020. Dit geldt zowel voor de aanvraag voor het 1e kwartaal van 2021 als voor de aanvraag voor het 2e kwartaal van 2021.

Op de pagina Startende ondernemingen leest u waaraan een starter moet voldoen bij de aanvraag. De Startersregeling opent naar verwachting in mei 2021. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor een update

Niet-mkb-bedrijven

Bedrijven met meer dan 250 medewerkers (niet-mkb) kunnen vanaf 10 mei om 12:00 uur een aanvraag indienen. Om te zien of u een niet-mkb-ondernemer bent, kunt u de mkb-toets gebruiken. Op de pagina Grote ondernemingen leest u waaraan een onderneming moet voldoen bij de aanvraag.

Ondernemers met lage vaste lasten

Sinds 31 maart ronden we lopende TVL Q1 2021 aanvragen van ondernemers met minimaal € 1.500 vaste lasten af, en nemen we nieuwe aanvragen in behandeling. Als uw vaste lasten lager zijn € 1.500, ontvangt u een afwijzing. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, en niet om de werkelijke vaste lasten.

Extra steun voor specifieke sectoren

Voor een aantal sectoren is er extra steun/opslag via de TVL in Q1 2021:

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor de TVL, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bekijk alle voorwaarden

Met de Adviestool kunt u zien of u in aanmerking komt voor de TVL Q1 2021. En zo ja, hoeveel subsidie u kunt verwachten.

Raadpleeg de Adviestool

Aanvragen

U kunt TVL Q1 2021 van 15 februari (12:00 uur) tot 18 mei 2021 (17:00 uur) aanvragen. In elk kwartaal kunt u TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam. U logt in met eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Neem de tijd om de TVL-aanvraag in te vullen en zoek eerst alle bewijsstukken bij elkaar. Houd precies dezelfde financiële gegevens aan als die van de Belastingdienst. Sluit als bewijsstukken originele stukken van de Belastingdienst bij. 

Uw aanvraag direct regelen

Aanvraagproces

Hoe bereidt u uw aanvraag voor? Hoe vraagt u de regeling precies aan? Wat gebeurt er na uw aanvraag? Hoe vraagt een intermediair voor u de TVL aan?

Bekijk het aanvraagproces

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. Let op: De TVL subsidie en eventuele toeslagen worden meegeteld als omzet. Dit kan effect hebben als u ook van de NOW-regeling gebruikmaakt.

Bekijk de berekening van de subsidie

Valse berichten via sms en e-mail

Er zijn meldingen gemaakt van phishing per sms en e-mail. In deze berichten wordt gevraagd of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u als ondernemer kan helpen bij uw subsidieaanvraag. Deze berichten zijn niet afkomstig van RVO. Wij communiceren alléén met u over de status van een aanvraag óf als u zelf heeft aangegeven contact met ons te willen. Klik niet op links die u niet vertrouwt. Als iemand u helpt bij uw aanvraag, zorg dan dat u deze persoon goed kent en vertrouwt.

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt per e-mail een besluit. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het voorschot meestal binnen 5 werkdagen na verzending van het besluit op uw rekening.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Naar uw aanvraag

Meer weten?

RVO voert de TVL uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen.

Gebruikersonderzoek website TVL

Wij zoeken ondernemers voor een gebruikersonderzoek over de vindbaarheid en duidelijkheid van TVL-gerelateerde webpagina’s. Bent u een ondernemer die de TVL heeft aangevraagd of verwacht u gebruik te maken van een TVL-regeling? Dan kunt u zich aanmelden voor dit onderzoek.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.