Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

21-09-2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q1 2021 (periode van 1 januari tot en met 31 maart) gebeurt.

Wij nemen alleen aanvragen van mkb-bedrijven in behandeling die wij tussen 15 februari en 18 mei 2021 17:00 uur ontvangen. Grote ondernemingen konden tot 10 juni, 17:00 uur TVL Q1 2021 aanvragen. TVL Q1 2021 opende later voor grote ondernemingen.

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Binnen 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt onze beslissing per e-mail. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening.
We hebben de mogelijkheid de beoordelingstermijn met nog eens 8 weken te verlengen. Als dit nodig is, ontvangt u hier altijd bericht over.

Bekijk wanneer u uw aanvraag heeft ingediend

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldt uiterlijk 12 november 2021 de omzet in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021. U gaat hiervoor naar mijn.rvo.nl/tvl, en vervolgens naar "Aanvraag Beheren".

Vaak hebben wij het formulier al voor u ingevuld met gegevens van de Belastingdienst. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vragen we u om aanvullende informatie. Hebben we uw gegevens juist en volledig ontvangen? Dan beslissen en betalen we in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Update 8 september

Op 8 september is gestart met het beoordelen van de bulk aan vaststellingsverzoeken voor TVL Q1 2021. Daarom kunnen we de eerste reacties op de vaststellingsverzoeken niet binnen 3 weken beoordelen, zoals we dat bij TVL juni-september 2020 en TVL Q4 2020 wel hebben gedaan. 

Hoe levert u omzetgegevens juist en volledig aan?

Moet u de omzetcijfers zelf invullen of wilt u deze aanpassen? Geef uw inkomsten dan door zonder btw. En voeg bijlagen toe als bewijs, bij voorkeur de btw-aangifte(s) van het 1e kwartaal van 2021. Als we om ontbrekend bewijs moeten vragen, duurt het langer voordat we uw definitieve subsidie kunnen berekenen.

U kunt de volgende stukken toevoegen als bewijs van uw omzet:

 1. btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
 2. een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
 3. een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontvangt u de laatste 20%. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie.

Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of u betaalt (een deel van) van het voorschot terug. Zorg dat u bewijsstukken indient. Anders moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. U kunt de Adviestool gebruiken voor een schatting van uw definitieve subsidiebedrag. Selecteer hiervoor de periode '1e kwartaal 2021'.

Raadpleeg de Adviestool

Ook NOW aangevraagd?

Heeft u als bedrijf ook NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd? Dan kan de verruiming van de TVL ertoe leiden dat u geen toegang meer heeft tot de NOW. De TVL telde, net als diverse andere tegemoetkomingen, als omzet mee voor NOW 1 (maart tot en met mei 2020) en NOW 2 (juni tot en met september 2020). Dat geldt vooral voor bedrijven in een sector met een hoog vaste lasten percentage (34% of meer) én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt. Zij lopen risico de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel te moeten terugbetalen. U kunt er dan voor kiezen om bij de vaststelling van TVL Q1 of de vaststelling van TVL Q2 een lager omzetverlies op te geven. We raden u aan deze mogelijkheden met uw boekhouder of accountant te bespreken.

Mogelijkheden terugbetalen

Kunt u het te veel betaalde voorschot niet in één keer terugbetalen? Vraag dan een betalingsregeling aan die bij u past:

 • U betaalt in 6 maandelijkse termijnen.
 • U betaalt in 12 maandelijkse termijnen.
 • U vraagt om een persoonlijke betalingsregeling. Wij nemen hiervoor contact met u op.

Als u voor meer TVL-periodes moet terugbetalen, volgt dit na elkaar. Over het bedrag dat u moet terugbetalen, hoeft u geen rente te betalen. Dat geldt ook bij een betalingsregeling.

Betalingsregeling aanvragen

Bent u in de gelegenheid om uw subsidie voor de TVL terug te betalen, dan raden wij u aan dit meteen te doen.

Terugbetalen van TVL

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen en gebruiken daarbij gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij dat u geen recht hebt op de tegemoetkoming? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt, corrigeren wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling kunnen wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. U moet het te veel betaalde bedrag dan terugbetalen.

Publicatieverplichting

Vanwege Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Lees meer over de publicatieverplichting.

Voorwaarden

Aan deze subsidie zit een aantal voorwaarden.

Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen

Nodig voor uw aanvraag

Voor TVL Q1 2021 had u de volgende gegevens voor uw aanvraag nodig:
 • Identificatie: U logt in met eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
 • Welke omzetgegevens u nodig heeft, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf voor 1 januari 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het 1e kwartaal van 2019 (Q1 2019, jan-mrt 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet over het 1e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van uw omzet over het 1e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Waarom kijken we naar Q1 2019 en niet naar Q1 2020?

Er is een vergelijkbare periode van voor de coronacrisis nodig, vandaar Q1 2019. U kunt geen ander kwartaal kiezen. Het zou te lang duren om voor elke ondernemer de passendste periode te bepalen en controleren.

Heeft u uw bedrijf na 31 december 2018 en uiterlijk op 30 september 2019 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 3 maanden van een geheel kalenderkwartaal volgend op de maand waarin u bent gestart met uw bedrijf (apr-jun, of jul-sep, of okt-dec 2019). Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet in de eerste 3 maanden van een geheel kalenderkwartaal volgend op de maand waarin u bent gestart met uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van uw omzet over eerste 3 maanden van een geheel kalenderkwartaal na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma (apr-jun, of jul-sep, of okt-dec 2019). Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 30 september 2019 en uiterlijk op 30 november 2019 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 3 volle maanden na de dag van de start van uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet van de eerste 3 volle maanden na de dag van de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit uw eigen boekhoudprogramma van de eerste 3 volle maanden na de dag van de start van uw bedrijf. Als u geen jaarrekening heeft over 2019, mag u ook alleen een pdf van uw omzet van de eerste 3 volle maanden na de dag van de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf na 30 november 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften na de dag van de start van uw bedrijf tot en met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet na de dag van de start van uw bedrijf tot en met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit uw eigen boekhoudprogramma van de periode na de dag van de start van uw bedrijf tot en met 15 maart februari 2020. Als u geen jaarrekening heeft over 2019, mag u ook alleen een pdf van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot en met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf na 29 februari 2020 en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?

Om de minimale subsidie te ontvangen, moet u verklaren dat uw vaste lasten van januari tot en met maart 2021 minimaal € 1.500 zijn. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.