Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

16-04-2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q1 2021 (periode van 1 januari tot en met 31 maart) gebeurt.

Wij nemen alleen aanvragen van mkb-bedrijven in behandeling die wij tussen 15 februari en 18 mei 2021 17:00 uur ontvangen. Grote ondernemingen kunnen tot 10 juni 17:00 uur TVL Q1 2021 aanvragen. TVL Q1 2021 opende later voor grote ondernemingen.

Wij toetsen of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Binnen 8 weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren. U ontvangt onze beslissing per e-mail. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan staat het voorschot meestal binnen 5 werkdagen op uw rekening.

Bekijk wanneer u uw aanvraag heeft ingediend

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldt vóór 1 oktober 2021 de omzet in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 1e kwartaal van 2021.

Vaak hebben wij het formulier al voor u ingevuld. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens nog invullen of vragen we u om aanvullende informatie. Hebben we uw gegevens juist en volledig ontvangen? Dan beslissen en betalen we in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Hoogte van de definitieve subsidie

Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontvangt u de laatste 20%. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie.

Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of u betaalt (een deel van) van het voorschot terug. Zorg dat u bewijsstukken indient. Anders moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. U kunt de Adviestool gebruiken voor een schatting van uw definitieve subsidiebedrag. Selecteer hiervoor de periode '1e kwartaal 2021'.

Raadpleeg de Adviestool

Ook NOW aangevraagd?

Heeft u als bedrijf ook NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aangevraagd? Dan kan de verruiming van de TVL ertoe leiden dat u geen toegang meer heeft tot de NOW. De TVL telt namelijk, net als diverse andere tegemoetkomingen, mee als omzet voor de NOW. Het gaat vooral om bedrijven in een sector met een hoog vaste lasten percentage (34% of meer) én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt. Zij lopen risico de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel te moeten terugbetalen. U kunt er dan voor kiezen om bij de vaststelling van TVL Q1 of de vaststelling van TVL Q2 een lager omzetverlies op te geven. We raden u aan deze mogelijkheden met uw boekhouder of accountant te bespreken.

Mogelijkheden terugbetalen

Kunt u het te veel betaalde voorschot niet in één keer terugbetalen? Vraag dan een betalingsregeling aan die bij u past:

  • U betaalt in 6 maandelijkse termijnen.
  • U betaalt in 12 maandelijkse termijnen.
  • U vraagt om een persoonlijke betalingsregeling. Wij nemen hiervoor contact met u op.

Als u voor meer TVL-periodes moet terugbetalen, volgt dit na elkaar.

Betalingsregeling aanvragen

Bent u in de gelegenheid om uw subsidie voor de TVL terug te betalen, dan raden wij u aan dit meteen te doen.

Controle en handhaving

Wij controleren de aanvragen en gebruiken daarbij gegevens van de Belastingdienst. Ook als deze via een intermediair lopen. Constateren wij dat u geen recht hebt op de tegemoetkoming? Dan kunnen wij uw aanvraag afwijzen. Als wij de tegemoetkoming ten onrechte hebben verstrekt, corrigeren wij dit bij de vaststelling. Bij de vaststelling kunnen wij het uitbetaalde bedrag lager of op € 0 vaststellen. U moet het te veel betaalde bedrag dan terugbetalen.

Publicatieverplichting

Vanwege Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Vorige subsidieperiodes

Bent u op zoek naar informatie over eerdere subsidieperiodes die inmiddels zijn gesloten?

Ga naar de TVL overzichtspagina

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.