SBI-codes TVL Q1 | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst

Service menu right

SBI-codes en percentage vaste lasten TVL

We berekenen TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 onder andere met de SBI-code van uw hoofdactiviteit. Hierbij hoort een percentage vaste lasten.

SBI-codes

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Met welke hoofdactiviteit uw bedrijf op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van KVK is leidend.

Welke SBI-code is voor u van toepassing?

De SBI-code die hoort bij uw hoofdactiviteit in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020 telt.

Alleen als u voor TVL juni tot en met september 2020 na een herbeoordeling of bezwaar TVL ontving voor een andere SBI-code, komt u ook met deze SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem kiest in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.

Lees meer over uw hoofdactiviteit (update 09-03-2021, 10:34 uur)

De SBI-codes voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 wijken af van de SBI-codes voor TVL juni-september 2020.

Percentage vaste lasten

We berekenen de TVL met het percentage vaste lasten dat hoort bij de SBI-code van uw hoofdactiviteit.

Lees hoe we de TVL berekenen

Wat is uw percentage vaste lasten?

Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. Zoek uw SBI-code op in het overzicht onderaan de pagina om uw percentage vaste lasten te vinden, of raadpleeg de Adviestool. Met de Adviestool kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt en voor welk bedrag. Als u uw KVK-nummer invult in de Adviestool, vindt u de SBI-code van uw hoofdactiviteit.

Raadpleeg de Adviestool

 

Overzicht van SBI-codes en het bijbehorende percentage vaste lasten voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021

Klik op een van de onderstaande rubrieken om te zien welke percentage vaste lasten hoort bij de SBI-code van uw hoofdactiviteit:

Veelgestelde vragen

SBI-codes 0xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 0

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht [01.xxx]20%
Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw [02.xxx]19%
Visserij en kweken van vis en schaaldieren [03.xxx]20%
Winning van aardolie en aardgas [06.xxx]15%
Winning van delfstoffen (geen olie en gas) [08.xxx]26%
Dienstverlening voor de winning van delfstoffen [09.xxx]22%

SBI-codes 1xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 1

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Vervaardiging van voedingsmiddelen [10.xxx]13%
Vervaardiging van dranken [11.xxx]34%
Vervaardiging van tabaksproducten [12.xxx]39%
Vervaardiging van textiel [13.xxx]17%
Vervaardiging van kleding [14.xxx]18%
Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen [15.xxx]16%
Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) [16.xxx]15%
Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren [17.xxx]24%
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media [18.xxx]23%
Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking [19.xxx]7%

SBI-codes 2xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 2

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Vervaardiging van chemische producten [20.xxx]19%
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten [21.xxx]21%
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof [22.xxx]18%
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten [23.xxx]24%
Vervaardiging van metalen in primaire vorm [24.xxx]22%
Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) [25.xxx]15%
Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur [26.xxx]46%
Vervaardiging van elektrische apparatuur [27.xxx]24%
Vervaardiging van overige machines en apparaten [28.xxx]12%
Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers [29.xxx]7%

SBI-codes 3xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 3

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Vervaardiging van overige transportmiddelen [30.xxx]11%
Vervaardiging van meubels [31.xxx]17%
Vervaardiging van overige goederen [32.xxx]16%
Reparatie en installatie van machines en apparaten [33.xxx]21%
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht [35.xxx]16%
Winning en distributie van water [36.xxx]45%
Afvalwaterinzameling en -behandeling [37.xxx]26%
Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling [38.xxx]24%
Sanering en overig afvalbeheer [39.xxx]17%

SBI-codes 4xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 4

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling [41.xxx]7%
Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) [42.xxx]15%
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw [43.xxx]13%
Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers [45.xxx]9%
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) [46.xxx]11%
Detailhandel (niet in auto's) [47.xxx]15%
Vervoer over land [49.xxx]33%

SBI-codes 5xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 5

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Vervoer over water [50.xxx]43%
Luchtvaart [51.xxx]62%
Opslag en dienstverlening voor vervoer [52.xxx]21%
Post en koeriers [53.xxx]31%
Logiesverstrekking [55.xxx]40%
Eet- en drinkgelegenheden [56.xxx]25%
Uitgeverijen [58.xxx]23%
Productie en distributie van films en televisieprogramma's; maken en uitgeven van geluidsopnamen [59.xxx]72%

SBI-codes 6xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 6

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's [60.xxx]27%
Telecommunicatie [61.xxx]37%
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie [62.xxx]23%
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie [63.xxx]34%
Overige financiële dienstverlening [66.xxx] (update 18-03-2021, 09.00 uur)20%
Verhuur van en handel in onroerend goed [68.xxx]26%
Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie [69.xxx]26%

SBI-codes 7xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 7

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering [70.2]
Let op: 70.1 Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern kunnen via hun werkmaatschappijen in aanmerking komen voor de TVL.
27%
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle [71.xxx]18%
Speur- en ontwikkelingswerk [72.xxx]33%
Reclame en marktonderzoek [73.xxx]14%
Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy [74.xxx]20%
Veterinaire dienstverlening [75.xxx]15%
Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen [77.xxx]35%
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer [78.xxx]7%
Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus [79.xxx]6%

SBI-codes 8xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 8

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Beveiliging en opsporing [80.xxx]16%
Facility management, reiniging en landschapsverzorging [81.xxx]15%
Overige zakelijke dienstverlening [82.xxx]26%
Onderwijs [85.xxx]18%
Gezondheidszorg [86.xxx]15%
Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting [87.xxx]10%
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting [88.xxx]11%

SBI-codes 9xxxx

Vastgestelde SBI-codes startend met 9

Omschrijving activiteitCBS-percentage
Kunst [90.xxx]37%
Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud [91.xxx]37%
Loterijen en kansspelen [92.xxx]26%
Sport en recreatie [93.xxx]34%
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs [94.xxx]17%
Reparatie van computers en consumentenartikelen [95.xxx]19%
Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche [96.xxx]23%

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.