Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2020

Gesloten
31-03-2021

Bekijk wat er na uw aanvraag van TVL Q4 2020 (periode van 1 oktober tot en met 31 december) gebeurt. En wat u nodig had voor uw aanvraag.

Wij hebben alleen aanvragen behandeld die tussen 25 november 2020 en 29 januari 2021 17:00 uur binnenkwamen. Bij de beoordeling gingen wij uit van de gegevens in het handelsregister van KVK op 15 maart 2020.

Wanneer krijgt u de subsidie?

Hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan staat het voorschot in principe binnen 5 werkdagen op uw rekening. Helaas heeft de extra voorschotbetaling van TVL Q4 2020 langer geduurd dan wij eerder aangaven.

Tot 1 juli 2021 kunt u inloggen met eHerkenning niveau 1, 2 of 2+ om uw aanvraag in te zien of te reageren op het vaststellingsverzoek. Vanaf 1 juli 2021 heeft u hiervoor minimaal eHerkenning niveau 3 (eH3) met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' nodig.

Bekijk wanneer u uw aanvraag heeft ingediend

Bepaling definitief bedrag of vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u (per e-mail) naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. U meldt vóór 1 juli 2021 de omzet in het laatste kwartaal van 2020. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 4e kwartaal van 2020.

Vaak hebben wij het formulier al voor u ingevuld. U hoeft dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. Soms moet u de werkelijke omzetgegevens nog invullen. Of vragen we u om aanvullende informatie. Hebben we uw gegevens juist en volledig ontvangen? Dan beslissen en betalen we in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

Inclusief verhoging subsidiepercentage en eventuele VGD

Wij keren het resterende bedrag van de definitieve subsidie tegelijk uit met het verhoogde subsidiepercentage en de Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De Europese commissie heeft deze uitbreidingen van TVL Q4 2020 op 12 februari goedgekeurd.

Hoogte van de definitieve subsidie

Is het omzetverlies gelijk aan uw opgegeven schatting? Dan ontvangt u de laatste 20%. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt u alsnog een hogere subsidie. Bij een lager omzetverlies ontvangt u minder dan 20% of u betaalt (een deel van) van het voorschot terug. Zorg dat u bewijsstukken meestuurt. Anders moet u het ontvangen voorschot terugbetalen. U kunt de Adviestool gebruiken voor een schatting van uw definitieve subsidiebedrag. Selecteer hiervoor de periode '4e kwartaal 2020'.

Raadpleeg de Adviestool

Hulp bij het terugbetalen

(update 31-03-2021)

Kunt u het te veel betaalde voorschot niet in één keer terugbetalen? Vraag dan een betalingsregeling aan die bij u past:

 • U betaalt in 6 maandelijkse termijnen.
 • U betaalt in 12 maandelijkse termijnen.
 • U vraagt om een persoonlijke betalingsregeling. Wij nemen hiervoor contact met u op.

Betalingsregeling aanvragen

Bent u in de gelegenheid om uw subsidie voor de TVL terug te betalen, dan raden wij u aan dit meteen te doen.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kunnen wij aanvragen achteraf controleren. Daarbij kunnen wij om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat u geen recht had op de subsidie? Dan moet u het ontvangen bedrag terugbetalen.

Publicatieverplichting

Vanwege Europese staatssteunregels moeten wij openbaar maken welke ondernemers subsidie ontvingen en hoeveel subsidie zij kregen. Ook onder het Tijdelijk Steunkader COVID-19 moeten wij gegevens over uw subsidie op de website van de Europese Commissie publiceren. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb-er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

Nodig voor uw aanvraag

Voor TVL Q4 2020 had u de volgende gegevens voor uw aanvraag nodig:

 • Identificatie: eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.
 • KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN).
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Heeft u een eenmanszaak en heeft u geen zakelijk bankrekeningnummer? Dan mag u uw privérekeningnummer doorgeven waarop de zakelijke transacties uit uw onderneming plaatsvinden. Let op: het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, gebruiken wij voor het overmaken van de tegemoetkoming. Controleer deze daarom goed!
 • Welke omzetgegevens u nodig heeft, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf voor 2 oktober 2019 voor het eerst ingeschreven in het Handelsregister van KVK?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van het 4e kwartaal van 2019 (Q4 2019, oktober-december 2019). Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet over het 4e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van uw omzet over het 4e kwartaal van 2019 uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 1 oktober 2019 en uiterlijk op 15 december 2019 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften van de eerste 3 volle maanden volgend op de maand waarin u bent gestart met uw bedrijf. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet in de eerste 3 volle maanden volgend op de maand waarin u bent gestart met uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van uw omzet over eerste 3 volle maanden na de start van uw bedrijf uit uw eigen boekhoudprogramma. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Als u deze niet heeft, mag u ook een pdf van de jaarrekening over 2019 uploaden.

Heeft u uw bedrijf na 15 december 2019 en uiterlijk op 29 februari 2020 voor het eerst ingeschreven?

 • Als u omzetbelasting (btw) betaalt: pdf’s van de btw-aangiften na de dag van de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. Als u de aangiften niet heeft, mag u ook een pdf van uw omzet na de dag van de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 • Als u geen omzetbelasting (btw) betaalt: een pdf van de jaarrekening over 2019 en omzetgegevens uit uw eigen boekhoudprogramma vanaf 1 januari tot en met 15 maart 2020. Als u geen jaarrekening heeft over 2019, mag u ook alleen een pdf van uw omzet vanaf de start van uw bedrijf tot met 15 maart 2020 uit uw eigen boekhoudprogramma uploaden. Uw bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten duidelijk zichtbaar zijn. Uw startdatum is de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK.

Heeft u uw bedrijf na 29 februari 2020 en uiterlijk op 15 maart 2020 voor het eerst ingeschreven?

Om de minimale subsidie van € 750 te ontvangen, moet u verklaren dat uw vaste lasten van oktober tot en met december 2020 minimaal € 3.000 zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.