Service menu right

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

U kunt de TVL-subsidie aanvragen van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Deelnemers gezocht voor gebruikersonderzoek

Op woensdag 23 september zoeken wij testers voor een nieuw ontwerp van de TVL op de RVO website. Bij dit onderzoek zal er een online interview plaatsvinden van 45 minuten. Heeft u een aanvraag gedaan voor de TVL en ook al uw eerste uitbetaling ontvangen? Dan gaan we graag met u in gesprek.

Meld u aan voor het gebruikersonderzoek

Verlenging TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat na 1 oktober 2020 door. U kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. De belangrijkste verschillen met de huidige TVL:

 • Uw vaste lasten moeten minimaal € 4.000 zijn in 3 maanden (nu: 4 maanden).
 • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 (nu: maximaal € 50.000).
 • Vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

3 nieuwe periodes

 • 1 oktober tot en met 31 december 2020
 • 1 januari tot en met 31 maart 2021
 • 1 april tot en met 30 juni 2021

Aanvragen voor periode van 1 oktober-31 december

Binnenkort kunt u de TVL aanvragen voor de volgende periode. Ook als u eerder in aanmerking kwam voor de TVL, moet u een nieuwe aanvraag doen. Er gelden andere voorwaarden.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Wat is de TVL?

 • Uitgeschreven tekst

  Tekst TVL

  Bent u net als vele andere ondernemers getroffen door de coronacrisis?

  Is uw omzet daardoor meer dan 30% gedaald?

  En heeft u moeite met het betalen van uw vaste lasten, zoals huur of verzekeringen?

  Dan kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen, de TVL.

  Dit is het vervolg op de TOGS regeling en bedoeld voor dezelfde sectoren.

  U kunt zelf de TVL aanvragen, via rvo.nl/tvl

  Zo kijkt u of u in aanmerking komt.

  Hier ziet u of uw sector onder de regeling valt, checkt u de voorwaarden en berekent u het bedrag.

  Het bedrag wordt gebaseerd op uw verlies aan omzet.

  De vaste lasten worden bepaald op basis van de gemiddelde vaste lasten in uw sector volgens het CBS.

  De maximale vergoeding bij de TVL is 50.000 euro, voor juni tot en met september.

  Heeft u eerder de TOGS aangevraagd?

  De TVL volgt niet automatisch.

  U moet een nieuwe aanvraag doen.

  Er zijn deels andere voorwaarden.

  U kunt aanvragen tot en met 30 oktober. Er is voldoende budget voor iedereen.

Voorwaarden

Als u in aanmerking wilt komen voor de TVL, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bekijk alle voorwaarden

SBI-codes

De hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijf moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Uw bedrijf moest op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. Komt de hoofdactiviteit niet in aanmerking, maar meerdere nevenactiviteiten wel? Dan berekenen we de TVL op basis van de nevenactiviteit met het hoogste CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet.

Bekijk alle vastgestelde SBI-codes

Niet-aansluitende SBI-code

Vindt u dat uw bedrijfsactiviteiten vallen onder één van de vastgestelde SBI-codes, maar staat u met een andere SBI-code bij KVK geregistreerd?

Lees meer over de herbeoordeling van uw SBI-code

Aanvragen

U vraagt de TVL aan via mijn.rvo.nl. Dit kan van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Uw aanvraag direct regelen

Aanvraagproces

Hoe bereidt u uw aanvraag voor? Hoe vraagt u de regeling precies aan? Wat gebeurt er na uw aanvraag? Hoe vraagt een intermediair voor u de TVL aan?

Bekijk het aanvraagproces

Hoogte van de subsidie

Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten.

Bekijk de berekening van de subsidie

Meer weten?

 

RVO voert de TVL uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Nederlandse overheid verwacht van ondernemingen dat ze bij hun bedrijfsactiviteiten rekening houden met mens, milieu en maatschappij in lijn met internationale OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.