Service menu right

Uitbetaling betalingsrechten 2020

Bijna open

Wilt u als landbouwer uw betalingsrechten laten uitbetalen? Dan zijn er voorwaarden waaraan u moet voldoen. De uitbetaling van betalingsrechten vraagt u aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 15 mei.

Voorwaarden

Wilt u als landbouwer uw betalingsrechten laten uitbetalen? Dan zijn dit de voorwaarden.

Minimaal bedrag € 500

Directe betalingen betalen we uit als het totale bedrag hoger is dan € 500. Het gaat hier om het bedrag voor eventuele kortingen.

Actieve landbouwer

U voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij KVK. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de uitbetaling van de directe betalingen GLB (de basis- en de vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie). Wilt u betalingsrechten kopen of huren? Of wilt u in aanmerking komen voor de Brede weersverzekering? Dan moet u ook actieve landbouwer zijn. Ga voor meer informatie naar de pagina Actieve landbouwer 2020.

Landbouwgronden

Voor grond die u gebruikt of beschikbaar heeft voor landbouwactiviteiten kunt u betalingsrechten uitbetaald krijgen. Dit betekent dat u voor deze landbouwgronden uitbetaling van de directe betalingen GLB kunt aanvragen. Meer informatie leest u op de pagina Landbouwgronden 2020.

Vergroeningsbetaling

Wilt u uw betalingsrechten laten uitbetalen? Dan moet u ook aan de vergroeningseisen voldoen. Meer informatie leest u op de pagina Vergroeningsbetaling 2020.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden GLB zijn een verzameling van artikelen en wetten over milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Het zijn wetten en regels voor iedereen, maar ook een voorwaarde voor het ontvangen van GLB-subsidies.

Als u een GLB-subsidie aanvraagt moet u aan de randvoorwaarden van het GLB voldoen. Voldoet u hier niet aan, dan kan dit een korting op de uitbetaling van uw subsidies tot gevolg hebben. Meer informatie leest u op de pagina Randvoorwaarden.

Hennep

Voor hennep zijn er extra voorwaarden. Wilt u uitbetaling van betalingsrechten voor percelen met hennep? Controleer of u aan de extra voorwaarden voldoet. De extra voorwaarden leest u op de pagina Hennep 2020.

Voedselbos

Voor een voedselbos zijn er extra voorwaarden. Wilt u uitbetaling van betalingsrechten voor percelen met een voedselbos? Controleer dan of u aan de extra voorwaarden voldoet. De extra voorwaarden leest u op de pagina Voedselbos 2020.

Aanvragen

De waarde van een betalingsrecht in 2020 weten wij aan het einde van het jaar. De uitbetaling van de betalingsrechten kunt u aanvragen vanaf 1 maart tot en met 15 mei in de Gecombineerde opgave.

Betalingsrechten benutten en vervallen

U kunt elk jaar in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aanvragen. Bij het vervallen van betalingsrechten kijken we naar de omvang van de betalingsrechten in gebruik op 15 mei van het lopende subsidiejaar. Meer informatie leest u op de pagina Vervallen betalingsrechten.