Service menu right

Randvoorwaarden GLB

Bent u landbouwer en vraagt u subsidie aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan moet u aan de randvoorwaarden GLB voldoen.

De randvoorwaarden GLB zijn een verzameling van artikelen van wetten op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn. Het is wet- en regelgeving die voor iedereen geldt. En ook een voorwaarde voor het ontvangen van GLB-subsidies. Overtreedt u een randvoorwaarde? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw subsidies.

Voor welke subsidies

De randvoorwaarden gelden voor de volgende subsidies:

 • basisbetaling
 • vergroeningsbetaling
 • extra betaling jonge landbouwers
 • graasdierpremie voor runderen
 • graasdierpremie voor schapen
 • subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
 • subsidie Natuur- en Landschapsbeheer 2016, onderdeel agrarisch natuurbeheer (ANLb)

Randvoorwaarden

Er zijn randvoorwaarden op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn.

Milieu

Milieurichtlijnen beschermen het landschap, de natuur en dieren die in het wild leven. Het gaat om de volgende richtlijnen:

 • Vogel- en Habitatrichtlijn, voor het beschermen van inheemse plant- en diersoorten;
 • Grondwaterbescherming, om verontreiniging van drinkwater te voorkomen;
 • Nitraatrichtlijn, om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen het grondwater vervuilen;
 • Goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) richtlijnen, om landbouwgronden, bos en landschapselementen in goede conditie te houden. Lees meer hierover op de pagina Goede landbouw- en milieuconditie GLMC.

Gezondheid

Gezondheidsrichtlijnen zijn er om ziektes bij mensen, dieren of planten te voorkomen of onder controle te houden. De richtlijnen zijn:

 • Verplichte identificatie en registratie van dieren;
 • Verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Het hygiënepakket voor voedselveiligheid;
 • Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen en hormonen;
 • Regels over mond-en klauwzeer, varkenspest, blauwtong en gekkekoeienziekte (BSE).

Dierenwelzijn

Om te zorgen dat dieren in de landbouw een goed leven hebben en niet onnodig lijden zijn er normen en regels voor dierenwelzijn. Het gaat om:

 • minimumnormen voor het houden van kalveren;
 • minimumnormen voor het houden van varkens;
 • regels om landbouwhuisdieren te beschermen.

Samenvoegen van randvoorwaarden en herhaling

Vanaf 2020 vallen een aantal randvoorwaarden in één groep. Dit zijn randvoorwaarden die veel op elkaar lijken. In het overzicht randvoorwaarden 2020 ziet u om welke voorwaarden het gaat. Houdt u zich 2 keer niet aan een randvoorwaarde uit dezelfde groep? Dan gelden de kortingsregels voor herhaling.

Alle randvoorwaarden voor 2019 en 2020 kunt u lezen in:

Wie moet voldoen bij verkoop of verhuur?

Vraagt u een GLB-subsidie aan? Dan moet u zich houden aan de randvoorwaarden. Verhuurt of verkoopt u grond in de loop van het jaar? Als de nieuwe gebruiker geen GLB-subsidies heeft aangevraagd blijft u verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. U kunt dus een randvoorwaardenkorting krijgen als de nieuwe gebruiker een randvoorwaarde overtreedt.

Heeft de nieuwe gebruiker zelf ook GLB-subsidies aangevraagd? Dan is hij zelf verantwoordelijk voor het naleven van de randvoorwaarden. De nieuwe gebruiker krijgt dan de randvoorwaardenkorting als hij een randvoorwaarde overtreedt.

Nationale en Europese wetgeving

Het komt voor dat nationale wetgeving strenger is dan Europese wetgeving. In Nederland is dit bijvoorbeeld zo bij identificatie en registratie van dieren en bij dierenwelzijn. Als u zich aan de nationale wetgeving houdt dan voldoet u ook aan de randvoorwaarden GLB.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *