Voedselbos 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voedselbos 2020

05-02-2020

Heeft u percelen met een voedselbos? En wilt u betalingsrechten laten uitbetalen voor deze percelen? Dan moet u betalingsrechten hebben en een actieve landbouwer zijn. Daarnaast gelden er extra voorwaarden voor voedselbos.

Voedselbossen zijn door mensen ontworpen productieve ecosystemen wat lijkt op een natuurlijk bos. Ze worden steeds vaker aangelegd om op een duurzame manier lokaal voedsel te verbouwen. Een voedselbos heeft:

  • veel verschillende meerjarige en/of houtige soorten die nu of over niet al te lange tijd voor eetbare producten zorgen;
  • een kruinlaag van hoge bomen;
  • minimaal 3 vegetatielagen, zoals lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • een rijk bosbodemleven.

Deze onderdelen mogen nog in ontwikkeling zijn.

Voorwaarden

Wilt u betalingsrechten laten uitbetalen voor percelen met een voedselbos? Dan moet u betalingsrechten hebben en een actieve landbouwer zijn. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Op het perceel staan vooral verschillende meerjarige en/of houtige soorten, die nu of over niet al te lange tijd voor eetbare producten zorgen. Dit zijn bijvoorbeeld vruchten, zaden, bladeren en stengels. Bij een controle kunt u dit laten zien. Dit mag met een lijst waarin de aangeplante soorten staan. Ook noemt u in de lijst wanneer en welke eetbare producten het voedselbos oplevert.
  • Op het perceel mag een kruinlaag van hoge bomen staan met maximaal 50 bomen per hectare. Deze kruinlaag hoeft niet voor voedsel te zorgen, maar heeft een ondersteunende functie. Zoals het uit de wind houden van andere planten of het geven van schaduw.
  • De producten oogst en verkoopt u voor een marktprijs (bedrijfsmatig). Bij een controle laat u dit zien met bijvoorbeeld facturen. U mag de oogst ook verwerken tot andere landbouwproducten en die op de markt brengen. Is het voedselbos nog in opbouw en levert het nog geen oogst op? U kunt dan laten zien hoe u dit in de toekomst gaat doen. Bijvoorbeeld met een plan van aanpak. In dit plan staat hoe en wanneer u de producten op de markt brengt.

Aanvragen

U geeft het perceel op in Mijn percelen met de gewascode voor Voedselbos.

Voldoet u aan de voorwaarden voor uitbetaling? In de Gecombineerde opgave geeft u aan dat u betalingsrechten op het perceel wilt laten uitbetalen. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor uitbetaling? Dan geeft u in de Gecombineerde opgave niet aan dat u betalingsrechten op het perceel wilt laten uitbetalen. En u geeft voor het perceel aan dat er sprake is van noemenswaardige hinder.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.