Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding

30-03-2021

Staat er in uw gemeente een woning of appartement loodrecht onder een hoogspanningsverbinding? Komt deze verbinding - op basis van het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie - niet in aanmerking voor verplaatsing of ondergrondse aanleg? En wil de woningeigenaar zich laten uitkopen?

Dan komt de woning in aanmerking voor de Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding.

Wijzigingen

Het kabinet komt met de uitkoopregeling tegemoet aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven om niet langer onder een hoogspanningslijn te wonen. Woningeigenaren maken zelf de keuze of ze gebruik willen maken van de regeling.

Gemeenten hebben een centrale rol bij de uitvoering van de uitkoopregeling. Zij zijn het aanspreekpunt voor woningeigenaren en voeren de regeling uit door woningen aan te kopen of te laten verplaatsen. Kosten van gemeenten voor de aankoop of verplaatsing van woningen worden op grond van de regeling vergoed.
 

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten een uitkering aanvragen voor verplaatsing of verkabeling van hoogspanningsverbindingen waaronder woningen staan die onder de reikwijdte van de uitkoopregeling vallen.

U kunt uw aanvraag voor het verplaatsen of ondergronds aanleggen van een hoogspanningsverbinding indienen via onderstaande formulieren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uitkoop@rvo.nl.

Budget

Op 1 maart 2021 is een bedrag van € 969.500 voorgefinancierd. Totaal zijn er dan € 70.300.795,29 aan uitkeringen verstrekt.

Voorwaarden

Er komen in Nederland ongeveer 385 woningen in aanmerking voor de uitkoopregeling. Nog eens 25 woningen vallen mogelijk ook onder de regeling, omdat ze zijn verbonden met één van de 385 woningen. Aan de uitkoopregeling zijn voorwaarden verbonden.

Taxatie en koopovereenkomst

Hieronder vindt u een voorbeeld van een koopovereenkomst en 2 informatiebladen. U leest welke clausules in een koopovereenkomst verplicht zijn en welke taxatievoorwaarden er voor deze regeling gelden.

Stappenplan uitkoopregeling

Met deze regeling krijgen gemeenten 100% vergoeding van de kosten van de uitkoop van woningeigenaren of het verplaatsen van woningen. Ook de kosten van onderzoek en taxatie vallen hieronder. Het stappenplan laat zien hoe het proces van de uitkoopregeling op hoofdlijnen is in te richten. In de regeling zelf is aangegeven aan welke eisen een aanvraag moet voldoen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.