Blijvend grasland 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Blijvend grasland 2020

05-02-2020

Grasland wordt na 5 jaar blijvend grasland. In Europa mag de oppervlakte blijvend grasland niet te veel dalen. Daarom meten we elk jaar hoeveel blijvend grasland er in Nederland is. Als dit te veel daalt vergeleken met 2012, voeren we een omzetverbod en herstelplicht in. Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden is altijd beschermd.

Definitie

Blijvend grasland is grond met een overheersend natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen. De grond moet minimaal 5 jaar niet in de vruchtwisseling zijn opgenomen. Overheersend betekent dat de vegetatie voor minimaal 50% bestaat uit grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Pitrus, riet en heide worden niet gezien als kruidachtig voedergewas.

Is het grasland korter dan 5 jaar niet in de vruchtwisseling opgenomen? Dan zien we het als bouwland en noemen het tijdelijk grasland. Een uitzondering hierop is de verplichte herinzaai van omgezet kwetsbaar blijvend grasland in een Natura 2000-gebied. Dat is na inzaai direct weer blijvend grasland. Een perceel blijvend grasland beschouwen we als subsidiabele landbouwgrond als het voldoet aan de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op de pagina Landbouwgronden 2020.

In stand houden

Het aandeel blijvend grasland binnen het hele landbouwareaal mag per lidstaat niet te veel dalen. Nederland heeft er in 2015 voor gekozen om het aandeel blijvend grasland op nationaal niveau te monitoren. Dit is net als tijdens de vorige GLB-periode (2005-2014).

Als het aandeel blijvend grasland landelijk krimpt, onderneemt Nederland actie richting de individuele landbouwers. Bij een daling van 5% of meer ten opzichte van het referentiejaar 2012 moet Nederland een omzetverbod en een herstelplicht invoeren.

Omzetverbod

Bij een omzetverbod mag u blijvend grasland niet omzetten voor andere teelten. U mag het wel scheuren, als u weer gras inzaait en het niet om kwetsbaar blijvend grasland gaat.

Herstelplicht

Bij een herstelplicht moet u een perceel terugbrengen naar grasland. Dit perceel moet dan ook grasland blijven.

Rapporteren aan de Europese Commissie

Nederland moet ieder jaar de ontwikkelingen in het aandeel blijvend grasland aan de Europese Commissie rapporteren.

Referentieratio 2012

In 2015 hebben we een referentieratio berekend, onder andere op basis van gegevens uit het referentiejaar 2012. In 2012 was 40,97% van de totale landbouwgrond blijvend grasland. Dit is de referentieratio.

Ieder jaar berekenen we het aandeel blijvend grasland. We kijken dan of het aandeel blijvend grasland is gedaald of gestegen ten opzichte van de referentieratio. We berekenen de relatieve daling, niet de absolute percentages.

Blijvend grasland 2012-2019
 Percentage
grasland
Verschil ten opzichte
van referentieratio
Referentieratio40,97  
Aandeel 201540,59-0,91 
Aandeel 201640,56-0,99 
Aandeel 201740,15-2,00 
Aandeel 201841,26 +0,70
Aandeel 201941,68 +1,73

 

Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden

Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden wordt anders behandeld dan blijvend grasland daarbuiten. Binnen Natura 2000 is blijvend grasland beschermd. Wij zien dit als kwetsbaar grasland dat in stand moet blijven. Ook het scheuren van blijvend grasland in Natura 2000-gebied en weer inzaaien mag niet. Dit wordt ook wel ploegverbod genoemd. Bepaalde vormen van lichte grondbewerking mogen wel.

Met lichte grondbewerking bedoelen we technieken voor graslandvernieuwing, waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Andere vormen van mechanische grondbewerking zijn niet toegestaan.

Verplicht opgeven grasland

U bent verplicht al uw kwetsbaar grasland als blijvend grasland op te geven in de Gecombineerde opgave. Geeft u dit niet of te klein op? Dan kunt u een sanctie krijgen. Voor het overtreden van het ploeg- of omzetverbod krijgt u ook een sanctie. Ook moet u dan zorgen dat de grond weer grasland wordt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.