Ecologisch aandachtsgebied 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ecologisch aandachtsgebied 2020

20-07-2020

Het ecologisch aandachtsgebied (EA) is onderdeel van de vergroeningseisen. Het EA is belangrijk voor het behoud van klimaat, natuur en milieu. U helpt bijvoorbeeld door gewassen te verbouwen die meststoffen uit de bodem halen. Voor de vergroeningsbetaling gebruikt u elk jaar 5% van uw bouwland als EA, tenzij u vrijstelling heeft.

Vrijstelling

U bent vrijgesteld voor EA als u aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U heeft 15 hectare bouwland of minder ter beschikking;
  • Meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit tijdelijk grasland, braak, vlinderbloemige gewassen of een combinatie daarvan;
  • Meer dan 75% van uw totale subsidiabele landbouwgrond bestaat uit tijdelijk of blijvend grasland.

Vrijstelling biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf of is uw bedrijf voor een deel biologisch? Dan krijgt u vrijstelling voor het biologische deel van uw bedrijf. Voor het niet-biologische deel moet u wel aan de EA-verplichting voldoen.

Voorwaarden

U krijgt vrijstelling voor percelen die u op 15 mei in gebruik heeft. Op deze percelen begint u uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode met biologisch produceren. In 2020 is dat 9 juni. U moet zich aan de voorschriften van de biologische productie houden en u heeft daarvoor een bevestiging van SKAL gekregen.

Percelen die in het eerste jaar van omschakeling zijn, staan mogelijk nog niet op uw SKAL-certificaat. Ze tellen wel mee voor de vrijstelling. In de Gecombineerde opgave geeft u bij elk perceel aan of het:

  • biologisch is;
  • in omschakeling naar biologisch is en op het certificaat staat;
  • in omschakeling naar biologisch is en niet op het certificaat staat.

Dubbele betaling agrarisch natuurbeheer

Heeft u ook uitbetaling voor SNL-pakketten en ANLb-pakketten aangevraagd? Dan kunt u ook afzien van uw vrijstelling. Daarmee kunt u een korting vanwege dubbele betaling voorkomen.

Bepalen vrijstelling

Gebruik het stroomschema EA om te bepalen of u vrijstelling heeft. Bent u vrijgesteld? Dan krijgt u nog steeds de vergroeningsbetaling.

Doorgeven in Gecombineerde opgave

Geef in de Gecombineerde opgave door wat u gaat doen voor uw EA-verplichting. Wij raden aan om ruim 5% van uw bouwland in te plannen. U kunt later nog veranderingen doorgeven, maar u kunt een tekort dan niet meer aanvullen.

Vul bij de Gecombineerde opgave in:

  • welke percelen u gaat gebruiken;
  • welke invulling u kiest;
  • welke gewassen en elementen u gaat inzetten. Let daarbij op de weegfactor van gewassen.

EA-invulling

Voor uw EA-verplichting kunt u bijvoorbeeld:

Een combinatie van verschillende manieren mag ook.

Kies de invulling die het beste bij uw situatie past. Gebruik daarvoor de voorwaarden van de Algemene lijst, of kies een duurzaamheidscertificaat. Het Akkerbouw-strokenpakket en het Vezelhennep-pakket zijn duurzaamheidscertificaten.

Gewassen en weegfactor

In de tabel Gewassen en GLB 2020 ziet u welke gewassen u kunt gebruiken voor uw EA. Alle gewassen die u voor EA kunt verbouwen hebben een weegfactor. De weegfactor kan lager dan, hoger dan of gelijk zijn aan 1. Dit hangt af van de bijdrage die het gewas levert aan de biodiversiteit. De weegfactor bepaalt of u meer of minder hectares moet inzetten.

Voorbeeld

U heeft 100 hectare bouwland. Voor uw EA-verplichting wilt u vanggewassen inzaaien met een weegfactor van 0,3. Dat betekent dat u 0,05 x 100 / 0,3 = 16,67 hectare moet inzaaien met vanggewassen.

Collectieve overeenkomst EA

U kunt ook kiezen voor een collectieve overeenkomst. Hierbij werkt u samen met andere landbouwers aan een ecologisch aandachtsgebied. Bij een collectieve overeenkomst gebruikt u de Algemene lijst voor de invulling van het EA. Geef een collectieve overeenkomst door van 1 tot en met 31 maart.

Dubbele betaling agrarisch natuurbeheer

Heeft u ook uitbetaling aangevraagd voor agrarisch natuurbeheer (SNL-a of ANLb)? Activiteiten die u daarvoor moet doen zijn soms hetzelfde als activiteiten voor EA. Of u heeft landschapselementen die u voor beide kan gebruiken.

U mag geen dubbele betalingen ontvangen voor dezelfde activiteit. In die situatie krijgt u wel de vergroeningsbetaling. Op uw SNL-a of ANLb-betaling krijgt u dan een korting. Op de pagina Agrarisch natuurbeheer als ecolgisch aandachtgebied leest u welke activiteiten u voor welke betaling kunt opgeven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.