Service menu right

Collectieve overeenkomst EA 2020

Voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied (EA) kunt u kiezen voor een collectieve overeenkomst. Hierbij werkt u samen met andere landbouwers aan het EA. Meld een collectieve overeenkomst van 1 tot en met 31 maart.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor een collectieve overeenkomst:

 • U vormt een collectief met maximaal 9 andere landbouwers.
 • De deelnemers van het collectief maken een schriftelijke overeenkomst.
 • U gebruikt één of meer elementen uit de Algemene lijst.
 • De deelnemende bedrijven liggen voor 80% in een cirkel met een straal van 15 kilometer.
 • De bedrijven liggen maximaal 30 kilometer uit elkaar.
 • De als EA ingebrachte percelen liggen naast elkaar. Dit betekent dat er geen sloot of weg tussen ligt. Er is geen minimum voor de lengte van deze grens.
 • De oppervlakte van het ecologisch aandachtsgebied ligt in Nederland.
 • Een deelnemer mag maximaal 50% van zijn eigen verplichting laten invullen door een ander bedrijf in het collectief.
 • De opgegeven oppervlakte voor het ecologisch aandachtsgebied moet in gebruik zijn bij één van de deelnemers. En telt maar één keer mee als ecologisch aandachtsgebied. Ook mag maar één van de deelnemers dit opgeven.

Aandachtspunt bij naast elkaar liggende percelen

Ligt er een stuk grond met EA van een niet-deelnemend bedrijf tussen 2 percelen van deelnemers? En heeft dit een fysieke grens met de deelnemende percelen? We zien het ecologisch aandachtsgebied van de niet-deelnemer als brug. De 2 deelnemende percelen tellen dan mee voor het collectief.

Overeenkomst maken en melden

U maakt samen met de andere deelnemers afspraken in een collectieve overeenkomst. Melden van de schriftelijke overeenkomst kan van 1 tot en met 31 maart. Ondertekening van alle deelnemers moet uiterlijk op 31 maart 2020 gebeuren. Eén van de deelnemers meldt de overeenkomst op mijn.rvo.nl. Daarna krijgen de andere deelnemers een e-mail met de vraag de melding digitaal te ondertekenen met een TAN-code. Pas als alle deelnemers dit hebben gedaan, is de aanmelding compleet.

U kiest bij de collectieve invulling voor één of meerdere elementen uit de Algemene lijst (zie hierboven).

In de overeenkomst meldt u de afspraken over:

 • Hoe u de financiële aansprakelijkheid onderling regelt.
 • Wat er gebeurt als een deelnemer zich niet aan de voorwaarden houdt (niet-naleving).

In de melding vragen we om de volgende gegevens:

 • naam
 • relatienummer
 • KVK-nummer
 • een ondertekende overeenkomst van het collectief
 • kaarten van het collectief waaruit blijkt waar de ingebrachte ecologische aandachtsgebieden liggen
 • oppervlakte van het ingebrachte ecologisch aandachtsgebied
 • het percentage dat elke deelnemer invult aan ecologisch aandachtsgebied (dit is in elk geval 2,5%)

De overeenkomst en de kaarten verstuurt u in een pdf-bestand (als bijlage bij het formulier).

Berekenen

Volg het stappenplan van de pagina Stappenplan berekenen collectieve invulling EA 2020 om de collectieve invulling te berekenen.