Vanggewassen EA 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vanggewassen EA 2020

04-12-2020

U kunt vanggewassen gebruiken om aan de verplichting voor het ecologisch aandachtsgebied (EA) te voldoen. Vanggewassen voorkomen uitspoeling van meststoffen. Daarnaast zijn ze goed voor de bodemstructuur. U geeft vanggewassen door in de Gecombineerde opgave.

Categorieën

Vanggewassen zijn ingedeeld in 3 categorieën. Dat heeft te maken met de eigenschappen en het doel van het vanggewas. De categorieën vanggewassen zijn:

  • vanggewassen algemeen (categorie 1)
  • vanggewassen aaltjesbestrijding (categorie 2)
  • vanggewassen onderzaai van gras en vlinderbloemige gewassen (categorie 3)

Geef de categorie vanggewassen die u gaat verbouwen door in de Gecombineerde opgave. Dat doet u per perceel. Sommige vanggewassen vallen onder meer categorieën. U geeft dan zelf de goede categorie aan. U kunt voor elk perceel een categorie vanggewassen kiezen.

Voorwaarden

Aan het verbouwen van vanggewassen zitten voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden waar u aan moet voldoen, en voorwaarden vanuit uw EA-invulling. Bekijk welke activiteiten u mag uitvoeren bij uw vanggewassen. Dit leest u in de opties en voorwaarden van de Algemene lijst, het Akkerbouw-strokenpakket of het Vezelhennep-pakket.

Algemene voorwaarden

Er zijn een aantal algemene voorwaarden voor vanggewassen:

  • Bij vanggewassen van categorie 1 en 2 gebruikt u een mengsel van zaaizaad. Het mengsel moet bestaan uit zaad van vanggewassen uit dezelfde categorie. U gebruikt daarvoor zaaizaad van gewassen met verschillende wetenschappelijke namen. Die namen ziet u in de tabel Zaaizaadhoeveelheden voor teelt vanggewassen 2020 onder de alinea Zaaizaadhoeveelheden. Bij onderzaai (categorie 3) hoeft u geen mengsel te gebruiken.
  • Bewaar de originele etiketten en aankoopbewijzen van uw zaaizaad. Deze moet u 5 jaar bewaren en bij een controle kunnen laten zien.
  • Bij uw aanvraag geeft u (een schatting van) de ingangsdatum van de 8-weken periode op. Verandert de ingangsdatum? Pas de datum op tijd aan in uw Gecombineerde opgave.

Zaaizaadhoeveelheden

Zorg dat:

  • u ten minste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruikt in de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen; en dat
  • het vanggewas de bodem zichtbaar bedekt.

De CSAR publiceert de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. In de tabel Zaaizaadhoeveelheden voor teelt vanggewassen 2020 ziet u een overzicht van de gewassen die u kunt gebruiken voor uw EA-verplichting. Per gewassoort ziet u de wetenschappelijke naam, de zaaizaadhoeveelheid (kilogram per hectare) en de categorie vanggewas.

Instandhoudingsperiode

Vanggewassen moeten 8 weken op het land blijven staan. Dat heet de instandhoudingsperiode. De ingangsdatum van deze periode is de inzaaidatum. Bij onderzaai is de ingangsdatum de oogstdatum van het hoofdgewas. U kunt geen datum in het verleden opgeven in de Gecombineerde opgave, dus geef veranderingen op tijd door.

Uitzonderingen

Gebruikt u vanggewassen uit categorie 3 als onderzaai bij uw hoofdteelt? En zaait u een nieuwe hoofdteelt op het perceel in vóór het einde van de instandhoudingsperiode? Dan mag u het vanggewas eerder omzetten. De nieuwe hoofdteelt moet dan direct ingezaaid worden.

Bewerkingen tijdens de 8-wekenperiode

Wilt u vanggewassen maaien of laten begrazen tijdens de verplichte instandhoudingsperiode van 8 weken? In de tabel Overzicht vanggewassen EA staat per vanggewas of dit geschikt is voor bewerking. Zorg altijd voor voldoende bedekking van de grond.

Veranderingen doorgeven

U kunt veranderingen van vanggewassen als volgteelt tot en met 15 oktober aan ons doorgeven. Zorg dat u deze veranderingen op tijd doorgeeft. Op de pagina Vanggewassen EA wijzigen 2020 leest u om welke veranderingen het gaat en hoe u dat doet.

Overmacht

Lukt het u niet om aan de voorwaarden te voldoen? Kijk dan of u een beroep kunt doen op overmacht op de informatiepagina Overmacht GLB-subsidies.

Vanggewas na maïs

U kunt tijdens of na een hoofdteelt maïs een vanggewas inzaaien. Soms is dit verplicht. Dat is het geval als u maïs op zand- of lössgrond heeft verbouwd. Dit heeft met mestregelingen te maken. Een verplicht vanggewas bij maïs op zand- en lössgrond telt niet mee voor uw EA.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.