Gewasdiversificatie 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gewasdiversificatie 2020

08-04-2020

U kunt als landbouwer bijdragen aan de vergroening van ons landschap. Met het telen van verschillende gewassen doet u aan gewasdiversificatie. Dit is één van de vergroeningsvoorwaarden. U moet zich houden aan deze voorwaarden, behalve als u een vrijstelling heeft.

Voorwaarden

  • Heeft u meer dan 10 hectare bouwland? Dan teelt u 2 of 3 gewassen om aan de voorwaarden te voldoen.
  • Heeft u meer dan 10 maar maximaal 30 hectare bouwland? U moet minimaal 2 gewassen telen. Hiervan is het grootste gewas maximaal 75% van de oppervlakte bouwland.
  • Heeft u meer dan 30 hectare bouwland? U moet minimaal 3 gewassen telen. Hiervan is het grootste gewas maximaal 75% van de oppervlakte bouwland. En de 2 grootste twee gewassen samen zijn niet meer dan 95% van de oppervlakte bouwland.

Verschillende gewassen

Niet alle gewassen tellen als apart gewas mee voor de gewasdiversificatie. Bekijk hiervoor de kolom Apart gewas voor gewasdiversificatie (kolom C) in de Tabel Gewassen en GLB 2020. Staat daar in de kolom bij verschillende gewascodes dezelfde tekst? Dan zijn het geen aparte gewassen voor gewasdiversificatie. In de toelichting van de tabel wordt een voorbeeld genoemd.

Hoofdteelt

De gewassen moeten tijdens de belangrijkste teeltperiode (hoofdteelt) aanwezig zijn. Deze periode is van 15 mei tot en met 15 juli. Oogst u vroeg consumptieaardappelen? Of teelt u aardappelen voor aaltjesbestrijding? Dan is deze periode van 15 mei tot en met 15 juni.

Vrijstelling

U heeft vrijstelling van gewasdiversificatie als:

  • u maximaal 10 hectare bouwland inclusief tijdelijk grasland heeft;
  • meer dan 75% van uw bouwland bestaat uit tijdelijk grasland, braak, vlinderbloemige gewassen of een combinatie hiervan;
  • meer dan 75% van uw totale subsidiabele landbouwgrond bestaat uit tijdelijk of blijvend grasland;
  • u vorig jaar meer dan 50% van uw totale oppervlakte bouwland niet in gebruik had. En u dit kalenderjaar op elk perceel bouwland een ander gewas teelt dan vorig jaar.

Vrijstelling biologisch bedrijf

Heeft u een biologisch bedrijf of is uw bedrijf voor een deel biologisch? Dan krijgt u vrijstelling voor het biologische deel van uw bedrijf. Voor het niet-biologische deel moet u wel aan de verplichting voor gewasdiversificatie voldoen.

Voorwaarden

U krijgt vrijstelling voor percelen die u op 15 mei in gebruik heeft. Op deze percelen begint u uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode met biologisch produceren. In 2020 is dat 9 juni. U moet zich aan de voorschriften van de biologische productie houden en u heeft daarvoor een bevestiging van SKAL gekregen.

Percelen die in het eerste jaar van omschakeling zijn, staan mogelijk nog niet op uw SKAL-certificaat. Ze tellen wel mee voor de vrijstelling. In de Gecombineerde opgave geeft u bij elk perceel aan of het:

  • biologisch is;
  • in omschakeling naar biologisch is en op het certificaat staat;
  • in omschakeling naar biologisch is en niet op het certificaat staat.

Gebruik het Stroomschema Gewasdiversificatie om te kijken of u moet voldoen aan de gewasdiversificatie.

Handig om te weten

Gewasdiversificatie en instandhouding blijvend grasland

Heeft u een vergroeningsplicht op het gebied van gewasdiversificatie of het in stand houden van blijvend grasland? En doet u ook aan agrarisch natuurbeheer op de grond die u daarvoor inzet? Dan verminderen we de SNL- of ANLb-betaling niet. Het agrarisch natuurbeheer is namelijk niet specifiek gericht op gewasdiversificatie of het in stand houden van blijvend grasland.

Blijvende teelten en bouwland

Blijvende teelten zijn geen bouwland. Blijvende teelt is een gewas dat normaal gesproken een levensduur heeft van 5 jaar of langer. Dit gewas levert regelmatig een oogst op. Producten van kwekerijen en hakhout met een korte omlooptijd vallen hier ook onder. Boomgaarden, boom- en fruitkwekerijen zijn ook blijvende teelten. Daarnaast vallen gewassen als zonnekroon en olifantsgras ook onder blijvende teelt.

In de Tabel Gewassen en GLB 2020 kunt u zien of een gewas blijvende teelt is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.