Subsidieregeling Versterking omgevingsveiligheid aanvragen| RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

20-04-2021

Werkt u in de industriële sector en met gevaarlijke stoffen? Gaat u samen met andere partijen aan de slag om de omgevingsveiligheid te versterken?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) industriële activiteiten.

Doel

De SVO steunt bovenwettelijke initiatieven voor omgevingsveiligheid door samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. De initiatieven moeten bijdragen aan de blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Het gaat hier om industriële activiteiten van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Doelgroepen

Sinds 2017 zijn de doelgroepen samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties.

Per 1 april 2019:

  • is de regeling ook open voor kleine en middelgrote industriële ondernemingen die extern advies willen voor de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid binnen hun bedrijf;
  • mogen ook omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s deelnemen aan een samenwerkingsverband. Voorwaarde is dat ze geen penvoerder zijn van het project;
  • mag een brancheorganisatie subsidie aanvragen zonder dat er een samenwerkingsverband is met 2 of meer ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Budget

Op 15 januari 2021 is het eerste deel van het budget voor SVO 2021 gepubliceerd:

  • € 1 miljoen voor proces- en organisatie-innovatie, opleiding of milieustudie (projecttypen a,b,c)
  • € 0 voor extern advies (project type d).

Het totale SVO subsidiebudget voor 2021 bedraagt € 2 miljoen. Publicatie van het resterende budget inclusief budget voor SVO project type d volgt later in dit jaar.

Aanvragen

U wilt subsidie aanvragen voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO). U kunt tot en met 1 oktober 2021 een aanvraag indienen.

Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Direct aanvragen

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u op dit moment minimaal niveau 1 nodig.

Betrouwbaarheidsniveau eHerkenning gaat omhoog

Om in te loggen voor SVO heeft u vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO-diensten niveau 3 nodig. Heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 1 tot 5 werkdagen.

Twijfelt u over welk niveau en welke machtiging(en) u heeft? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Nog geen eHerkenning? Regel dan alvast een eHerkenningsmiddel met niveau 3 en machtiging RVO-diensten 3. eHerkenning vraagt u aan voor minimaal een jaar. Daarom adviseren wij u meteen dit niveau en deze machtiging aan te schaffen.

Na uw aanvraag

U ontvangt een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt.

Bekijk hoe het na uw aanvraag verdergaat

Naar uw aanvraag

Beleid

In de chemiesector zijn in de periode 2011 en 2012 verschillende incidenten geweest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding hiervan vaak gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor de veiligheid van werknemers en omgeving. In reactie daarop heeft het kabinet besloten om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren. Dit doet het kabinet naast de verbetering en versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren is onder andere de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) in het leven geroepen. Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van het bedrijfsleven.

Samenwerking in de veiligheidsketen moet bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Het betreft het verbeteren van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van het bedrijfsleven.

Met een SVO-subsidie worden onder de noemer Safety Deals projecten ondersteund die aan dat doel bijdragen. Safety Deals kunnen onderdeel zijn van het programma Duurzame Veiligheid 2030. En vanaf eind 2020 van programma’s van het Safety Delta Nederland (SDN) convenant.

Om veiligheid in Nederland optimaal te borgen, zijn duurzame relaties tussen de overheden, wetenschap en het bedrijfsleven van essentieel belang. Daarom gaan SDN-convenantspartijen samen werken aan de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld. Nederland geldt dan als topregio voor de ontwikkeling en toepassing van veiligheidsinnovaties in de (petro)chemie.

Inhoud en budget Safety Deals

Inhoudelijke informatie over de SVO-projecten (Safety Deals) en de betrokken deelnemers vanaf 2017 vindt u op de pagina Safety Deals. De verdeling van het jaarbudget over de Safety Deals vanaf 2017 vindt u op de pagina SVO-projecten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.