Service menu right

Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

Werkt u in de industriële sector en met gevaarlijke stoffen? Gaat u samen met andere partijen aan de slag om de omgevingsveiligheid te versterken?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) industriële activiteiten.

  Doel

  De SVO steunt bovenwettelijke initiatieven voor omgevingsveiligheid door samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. De initiatieven moeten bijdragen aan de blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Het gaat hier om industriële activiteiten van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

  Doelgroepen

  Sinds 2017 zijn de doelgroepen samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties.

  Per 1 april 2019:

  • is de regeling ook open voor kleine en middelgrote industriële ondernemingen die extern advies willen voor de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid binnen hun bedrijf;
  • mogen ook omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s deelnemen aan een samenwerkingsverband. Voorwaarde is dat ze geen penvoerder zijn van het project;
  • mag een brancheorganisatie subsidie aanvragen zonder dat er een samenwerkingsverband is met 2 of meer ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

  Budget

  Op 30 maart 2020 is het eerste deel van het budget voor SVO 2020 gepubliceerd:

  • € 1 miljoen voor proces- en organisatie-innovatie, opleiding of milieustudie (projecttypen a, b of c)
  • € 100.000 voor extern advies (projecttype d)
  Jaarlijks wordt er een nieuw budget vastgesteld. Het totale subsidiebudget voor 2020 bedraagt € 2 miljoen.

  Aanvragen

  U wilt subsidie aanvragen voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO). U kunt tot en met 1 oktober 2021 een aanvraag indienen op mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning 1 nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

  Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

  Beleid

  In de chemiesector zijn in de periode 2011 en 2012 verschillende incidenten geweest. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding hiervan vaak gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor de veiligheid van werknemers en omgeving. In reactie daarop heeft het kabinet besloten om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren. Dit doet het kabinet naast de verbetering en versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  Om de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven te stimuleren is onder andere de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) in het leven geroepen. Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van het bedrijfsleven.

  Samenwerking in de veiligheidsketen moet bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Het betreft het verbeteren van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van het bedrijfsleven.

  Met een SVO-subsidie worden onder de noemer Safety Deals projecten ondersteund die aan dat doel bijdragen. Safety Deals kunnen onderdeel zijn van het programma Duurzame Veiligheid 2030. En vanaf eind 2020 van programma’s van het Safety Delta Nederland (SDN) convenant.

  Om veiligheid in Nederland optimaal te borgen, zijn duurzame relaties tussen de overheden, wetenschap en het bedrijfsleven van essentieel belang. Daarom gaan SDN-convenantspartijen samen werken aan de veiligste (petro)chemische industrie ter wereld. Nederland geldt dan als topregio voor de ontwikkeling en toepassing van veiligheidsinnovaties in de (petro)chemie.

  Inhoud en budget Safety Deals

  Inhoudelijke informatie over de SVO-projecten (Safety Deals) en de betrokken deelnemers vanaf 2017 vindt u op de pagina Safety Deals. De verdeling van het jaarbudget over de Safety Deals vanaf 2017 vindt u op de pagina SVO-projecten.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
  Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.