Service menu right

Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)

Werkt u in de industriële sector en met gevaarlijke stoffen? Gaat u samen met andere partijen aan de slag om de omgevingsveiligheid te versterken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten.

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) steunt initiatieven van samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties die voldoende bijdragen aan de blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Het betreft hier industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Per 1 april 2019:

  • is de regeling ook open voor kleine en middelgrote industriële ondernemingen die een extern advies willen laten opstellen voor de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid binnen hun bedrijf (project d);
  • mogen ook omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s deelnemen aan een samenwerkingsverband zonder daarvan penvoerder te kunnen zijn;
  • mag een brancheorganisatie als zelfstandige subsidie aanvragen.

Budget

De SVO is gepubliceerd op 26 maart 2019. Jaarlijks wordt er een nieuw budget vastgesteld. Het totale subsidiebudget voor 2019 bedraagt € 2 miljoen:

  • € 1,8 miljoen voor type a, b of c projecten
  • € 0,2 miljoen voor type d projecten

Aanvragen

De SVO is open per 9 januari 2017 en loopt door tot en met 2021. Een subsidieaanvraag doet u via mijn.rvo.nl. Zorg voor de verplichte bijlagen bij uw aanvraag.

Voortgang en afronden van projecten

Heeft uw project subsidie gekregen? Formulieren voor het maken van rapportages, het doorvoeren van wijzigingen, declaraties en het afronden van uw project staan op mijn.rvo.nl.