Subsidieregeling Versterking omgevingsveiligheid | RVO.nl

Service menu right

Beoordelingscriteria Versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten

28-05-2020
 • Een projecttype a, b of c moet in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:
  1) voldoende bijdragen aan versterking van de omgevingsveiligheid
  2) voldoende bijdragen aan het blijvend effect van de te realiseren versterking van de omgevingsveiligheid
 • Per criterium zijn maximaal 2 punten te behalen. Een project moet minimaal 3 punten halen om in aanmerking te komen voor subsidie
 • De beschrijving van de criteria en de wijze van toekenning van punten is opgenomen in bijlage 1 bij de regeling
 • Een aanvraag voor projecttype d moet een offerte of nog niet onherroepelijk contract met een externe consultant bevatten
 • Een projecttype d moet de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid van de kleine of middelgrote onderneming versterken. Het gaat om het verkrijgen van een advies dat is onderbouwd en uitgebracht door externe consultants.

Wanneer wijst RVO uw aanvraag af?

Een subsidie wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 11 en artikel 12 van het kaderbesluit, in ieder geval afgewezen als:

 • het project gaat over het vervullen van een wettelijke verplichting of een voorziene wettelijke verplichting.
 • de projectresultaten van projecttype a, b of c niet gedeeld worden met de branche, het cluster of de keten. Als er kosten zijn verbonden aan het delen van de resultaten, mogen die kosten worden doorberekend.
 • voor projecttype a, b of c al een SVO-subsidie is verstrekt voor een soortgelijk project.
 • voor projecttype d al eerder SVO subsidie is verstrekt aan dezelfde aanvrager.
 • voor projecttype a, b of c het project onvoldoende punten scoort op de beoordelingscriteria van artikel 11.
 • de uitvoering van een project naar verwachting langer zal duren dan 2 jaar.
 • de subsidieverstrekking niet in overeenstemming is met de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.